středa 30. května 2012

O roku 2012 a přepólování - rozhovor s Gregem Bradenem

 V současné době existuje již velmi mnoho indikátorů, které naznačují, že Země a s ní pochopitelně celá Sluneční soustava procházejí velmi radikálními změnami, které se před tím, v doposud zaznamenané lidské historii nikdy nevyskytovaly. Nacházíme se v unikátním procesu změn na makrokosmické i mikrokosmické úrovni. Každý vnímavý a všímavý člověk by neměl být vůči těmto procesům pasivní. V rovině své vlastní individuality by měl zaujmout aktivní postoj, protože jedině tak bude mít šanci harmonicky koexistovat s událostmi nastávajícími. Greg Braden je vědec a badatel, který je jedním z nejvíce uznávaných výzkumníků co se týče posunu zemských pólů. Již v sedmdesátých letech minulého století, když pracoval pro ropné společnosti, si všiml, že magnetismus Země je nejslabší za posledních 2000 let. Před nedávnem se uskutečnil s Gregem Bradenem rozhovor pro jeden prestižní časopis. Nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz vám nyní tento rozhovor přináší v plném znění. Otázky klade redaktor Wynn.

Wynn:
Je skutečně pravdou, že jsou v současné době magnetické póly naší planety v procesu posunu??

Gregg:
Již v červnu a v červenci roku 2002 některé velmi vážené vědecké časopisy poprvé naznačily, že se planeta Země nachází v procesu přepólování. Již v šedesátých letech minulého století zjistili geologové, že naše planeta prošla periodicky přepólováním. Na základě vzorků odebraných z různých druhů fosílií a ledu se zjistilo, že ve zmapované historii prošla naše planeta již celkem 14x přepólováním.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se zjistilo, že k poslednímu velkému přepólování došlo zhruba před 10 000 - 12 000 roky (zřejmá souvislost se známým kataklysma v souvislosti s průletem neznámého kosmického tělesa v blízkosti naší planety, pozn. J.CH.). V průběhu devadesátých let minulého století došly vědci k překvapivému závěru, že k následujícímu přepólování by mohlo dojít v nejbližších období několika let či desetiletí. Pakliže by k tomu došlo, byl by to jev pro současné lidstvo zcela neznámé povahy a s tím je pochopitelně třeba počítat.


Wynn: Naznačujete tedy, že důsledky takového jevu by byly hmatatelné v tom nejširším rámci lidské civilizace?

Gregg:
A nejen lidské civilizace. Taková věc by se dotkla celé planety. Vědci si lámou hlavu, jak by na tuto událost reagovaly elektrické, elektronické a elektromagnetické prvky, které se mezitím staly běžnou a doslova nutnou součástí lidské civilizace. Pak je tu i lidský imunitní systém, o kterém se již v současné době ví, že je velmi úzce propojen s magnetickým polem Země a je tak tímto fenoménem silně ovlivňováno. Víme také, že ptáci a jiná zvěř se význačným způsobem řídí systémem magnetických polí Země a podobným způsobem můžeme hovořit i o rybách v moři a oceánech - především jde o kytovce. Nikdo tedy neví, jak změna zemských pólů ovlivní chování a život vůbec u těchto tvorů.

Wynn:
Kdy byla možnost posunu magnetických pólů Země (v současnosti) poprvé uznána vědeckým světem?

Gregg:
Jak jsem již sdělil. Bylo to někdy v červnu a nebo v červenci roku 2002. Na základě celé řady odborných a vážně míněných článků na toto téma jsem obdržel velké množství e-mailových dotazů.

Wynn:
Takže to vypadá tak, že kompletní posun zemských pólů se stane realitou?

Gregg:
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a leží uprostřed různých spekulací a dohad. Jak jsem již zmínil, poslední evidentně zaznamenaný posun pólů byl zaregistrován před 10 000 až 12 000 roky. Existují ale některé starověké písemné prameny (především hebrejského původu) a jiné legendy, které svým pojetím naznačují, že k posunu zemských pólů mohlo dojít mezi tím ještě jednou a to zhruba před 3600 roky. (Pozn. Fenomén 2012: Výsledky jednotlivých studií se různí - dnes spíše převažují teorie, že k přepólování dochází jednou za několik set tisíc let, přičemž průměrná délka klidného období mezi zvraty již byla překročena už před desítkami tisíc let - viz.: Přepólování a posun zemského jádra.) Geologie nám tu moc nepomůže, jelikož se pohybuje ve velmi krátkém časovém schématu, ale na druhé straně bychom neměli přehlížet jisté společné rysy starých tradic, starověkých legend a bájesloví.

Wynn:
Jste přesvědčen o tom, že takový posun zemských pólů by mohl nějakým způsobem změnit lidské Vědomí?

Gregg:
Zcela určitě. Všude funguje analogie a zde existuje nádherná spojitost mezi lidským Vědomím, pamětí, elektromagnetickým polem a elektricitou mozku na jedné straně a klasickým počítačem s pamětí na bázi magnetického pole na straně druhé. Výzkumníci, ale i mnohé přírodní národy jsou bytostně přesvědčeni, že součástí přepólování Země bude jakási komplexní očista, doslova jakási globální defragmentace všeho uloženého v kolektivním poli lidské civilizace, ale i přírody jako celku. Znamená to, že systém stávajícím vzorů různého druhu bude změněn. Nebude totiž nic, co by ony staré systémy mohlo ještě držet pohromadě.

Wynn:
Lze tedy přijmout skutečnost, že naše paměť je propojena se zemským magnetickým polem?

Gregg:
Ano, ale celý systém je podstatně komplikovanější. Naše lidská paměť je složena z mnoha úrovní a ukazuje se, že primárně souvisí a je propojena s naší DNA (k tomu zcela nezávisle došel tým ruských vědců pod vedením prof. Garjajeva a dr. Poponina - viz. seriál na Matrixu, pozn. J.CH.). Teprve přes tuto DNA můžeme hovořit o propojení nejen na zemský magnetismus, ale na planetu jako celek. Pro toto spojení jistě neplatí klasické zákonitosti a mechanismy omezení. Celá řada astronautů byla na oběžné dráze, a dokonce na Měsíci, aniž by zažívali nějaké extrémní těžkosti v důsledku odpoutání se od planety Země. Je ovšem zajímavé, že celá řada astronautů, jmenujme např. Dr. Edgara Mitchella a nebo Conrada, se vrátila s významně změněným chováním. Mnozí z těchto astronautů se obrátili na duchovní a esoterické nauky. A to je skutečně velmi, velmi zvláštní.

Wynn:
Naznačujete tím, že tito astronauti, tím, že se na nějakou dobu vzdálili od magnetického pole Země prošly nějakým specifickým druhem duchovního probuzení?

Gregg:
To je jedna možnost a tou druhou je možný fakt, že za tím stojí přímý vliv kosmického prostředí a bůh ví ještě čeho. Jsou to pochopitelně spekulace, ale tento jev je velmi zvláštní. Ohledně magnetických polí Země bych zmínil ještě jednu zvláštnost. Magnetická pole mají různou intenzitu vyzařování a hlavně jsou velmi dynamická. Prostě se stěhují z místa na místo. Tato skutečnost by do jisté míry vysvětlovala migrace různých národů, které byly ve většinu případů motivovány čistě intuitivním způsobem. Je možné, že tyto národy sledovaly vzorce a parametry těchto magnetických silových polí. Jde především o tzv. "nulovou vrstevnici". Podíváte-li se dnes na magnetickou mapu Severní Ameriky, zjistíte že nulová vrstevnice probíhá napříč kontinentem podél západního kalifornského pobřeží nahoru k Aljašce. Mnohé přírodní národy včetně indiánských kmenů se jakoby podvědomě soustřeďovaly podél této nulové magnetické báze. Naopak tam, kde je silná intenzita magnetického pole, se nachází populace silně konzervativní s ohromným indexem manipulovatelnosti. Toto jsou velmi významné a důležité indicie a někdo by se tomu měl podrobněji věnovat.

Wynn:
Lze vaše informace chápat tak, že lidé žijící v místě s nízkým magnetickým vyzařováním jsou více svobodomyslní?

Gregg:
Přesně tak a navíc jsou více přístupní novým změnám a jsou velmi adaptabilní. Dám ještě jeden příklad. Jiná "nulová vrstevnice" běží od Suezského průplavu skrze celý "střední východ" včetně Izraele. Povšimněte si, co se v tomto regionu děje. Je to oblast, která dozrála k obrovské změně, ti lidé si žádají změnu. A jsem přesvědčen, že v tomto regionu k zásadní změně dojde. Jen je otázkou, zda to bude mírovou cestu a nebo cestou destrukce. Chci tím říci, že nízký a nebo nulový práh magnetického záření evokuje radikální změny. Řekl bych, že to je přímo principiální záležitost.

Wynn:
Naši čtenáři budou chtít jistě vědět, jakým způsobem by se měli připravit na změny, které by v blízké budoucnosti měly vejít do našeho světa.

Gregg:
Budu stručný. Náš svět kolem je prostě a jednoduše zrcadlo nás samotných - našeho nitra. Stav a působení naší planety je v podstatě mechanismus zpětné vazby. Asi tedy nepovím nic nového, když upozorním na změny uvnitř každého z nás. Jejich strůjcem ale musíme být mi sami. Tyto změny za nás nikdo neučiní. Na této planetě jsme všichni na jedné lodi. Jsem přesvědčen o tom, že jen trochu rozumný člověk si jasně a zřetelně uvědomí tuto zvláštní, ale reálnou vazbu mezi vnitřním světem každého z nás a vnějším světem, který společně obýváme. Myslím, že je to spravedlivé. Jsme-li odpovědní sami k sobě, jsme odpovědní i za tento svět. Jsme to zase jen my sami, kdo může změnit charakter a kvalitu zrcadlení v oné neomylné a věčně spravedlivé zpětné vazbě.

Wynn:
A jak s tím vším souvisí rok 2012?

Gregg:
Rok 2012 je velmi magický časový okamžik. Jeho existenci evidujeme nejen v starých mayských tradicích, ale i v egyptské gnosi, křesťanských tradicích a mnohých jiných světových kulturách. Rok 2012 je poukaz na řetězec jistých událostí v matričním prostředí Gregorianského kalendářního systému. V jiných kalendářních systémech bude mít jinou číselnou podobu pochopitelně. Rok 2012 není v žádném případě hrozba. Ba naopak - je to šance, nástroj vyvedení a aspekt tzv. "velkého pochopení". Rok 2012 se za pár let stane skutečností. Lidské představy bývají různorodé povahy. Jsem hluboce přesvědčen, že velmi mnoho z těchto představ nebude naplněno. Ba naopak, všichni budeme překvapeni...

Převzato z: matrix-2001.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat