pondělí 28. května 2012

Typológia mimozemšťanov

Typ prvý: " Siví mimozemšťania".

Tento typ má niekoľko podtypov, ktorých spoločným znakom je sivá farba.


Podtyp A
: Tento typ je nejzaznamanávanejším typom Sivých. Sú známi, ako obyvateli hviezdy Zeta Reticuli (Barnardova hviezda) v blízkosti súhvezdia Orióna. Sú bojovný s presne vymedzenou sociálnou štruktúrou, vďaka čomu sa im darí udržiavať nadvládu nad dobitými svetmi.Sú vysokí asi 130 cm s podlhovastou hlavou a hlbokými čiernymi očami. Ich tvár nemá takmer žiadne črty, iba úzke pery. Sú tak vyvinutí, že nepotrebujú reproduktívne systémy a reprodukujú sa klonovaním. Ich genetika je čiastočne založená na genetike hmyzu. Ich veda je zameraná na štúdium iných životných foriem a genetické inžinierstvo. Pravdepodobne sa snažili aj o vytvorenie nového "plemena" a to skrížením s človekom, pretože sú už "preklonovaný". Delia sa na dve triedy. Prvá je dravá, ostrá a krutá. Druhá sa zase snaží ovládnuť ľudí svojím diplomatickým vystupovaním (dostala meno Oranžová trieda sivých). Konajú bez emócií a preto je pre nich jednoduché zabiť človeka. Využívajú aj niektoré časti nášho tela, napríklad určitú tekutinu extrahovanú z ľudského mozgu používajú ako drogu. Títo mimozemšťania majú základne v Novom Mexiku a v Nevade ale aj po celom svete.

Podtyp B
: Vysokí sivý zo súhvezdia Orióna. Vysoký okolo 210 - 240 cm s črtami podobnými typu A, len s tým rozdielom, že majú veľký nos. Majú technológie, ktorými dokážu urobiť veci, ktoré nám pripadajú "priam zázračne". tento typ je zameraný menej proti ľuďom ako typ A, ale ešte stále sa správajú ako nadradení. Prikláňajú sa k politickým dohodám s tými, čo držia moc sveta vo svojich rukách. Ich hlavné základne sa nachádzajú v Aleutskom súostroví.

Podtyp C
: Sú najnižší zo sivých majú asi 100 cm. Ich črty sú takmer rovnaké ako u Zeta Reticuliáncov. Sú takisto parazitmi na ľuďoch. Pochádzajú z hviezdneho systému v blízkosti ramena Orióna nazývaného Bellatrax.

Typ druhý: Plazy


Ich korene siahajú ku plazom. Sú vysoko vyvinutí, ale nebezpečný, násilný a panovačný. Pokladajú ľudí za podradenú rasu. Pravdepodobne existuje riadený planetoid alebo asteroid, na ktorm žije 30 miliónov týchto tvorov. Zem pokladajú za svoju starodávnu pevnosť a posvojom návrate sem, by opäť nad ňou chceli získať úplnu vládu.


Typ tretí: Humanoidní mimozemšťania.


Podtyp A
: Sú geneticky podobní nám, ľuďom žijúcim na zemi. Majú normálnu výšku - okolo 180 cm. Zvyčajne sú svetlí s blond vlasmi. Títo tvori boli unesení sivými a teraz sú nimi trénovaní a používaní ako sluhovia. Sú sivým absolútne podriadení.

Podtyp B:
Sú takisto genetickými príbuznými nás, ľudí žijúcich na Zemi. Sú z hviezdokopy Plejády takisto biele, blonďaté typy. Sú na vysokej úrovni a sú jediní, ktorí veria obyvateľom Zeme. Raz ponúkli mocným na Zemi, že budú asistovať pri rozhovoroch s inými mimozemšťanmi ale neboli k rokovaniam prizvaní a tak nás nechali samých. Sú pravdepodobne hlavnou rasou ľudského typu.

Podtyp C
: Vieme o nich len málo. Predpokladá sa, že sú na vysokej evolučnej úrovni, benevolentní k ľuďom. Sú z hviezdy Sirius a nazdá sa, že by boli znepokojení tým čo sa deje na Zemi. Ak dôjde k invázii Sivých pravdepodobne budú stáť za nami.

Zdroj : http://www.isternet.sk 

Žádné komentáře:

Okomentovat