pondělí 22. října 2012

Atlantida a Edgar Cayce

 cayce_1910


Atlantida. Tento záhadný kontinent stále přitahuje alternativní badatele i příznivce New Age. Dalo by se říci, že existuje nepřímá úměra mezi tím, co ví oficiální věda, a tím, jak mnoho se o Atlantidu lidé zajímají. Ale nejde jen o romantické pohádky, čas od času objeví archeologické nálezy, které potvrzují, že jakási vyspělá civilizace existovala dávno před tím, než vznikly klasické kultury, jako Sumerská říše nebo starý Egypt. Mysteriózní americký jasnovidec Edgar Cayce upozornil už před druhou světovou válkou, že bychom se měli zajímat o Atlantidu, protože se na Zemi stále inkarnují jedinci, kteří tam kdysi žili, nebo jsou zde přítomné duchovní entity z té doby, což vše nás ovlivňuje a bude ovlivňovat. 

atlantida


 Kdy a kde byla Atlantida
První období Atlantidy začalo - podle Cayceho - asi 50 tisíc let před naším letopočtem, druhé 28 tisíc let a třetí, poslední éra úplného potopení byla mezi léty 10 500 - 10 000 let př.n.l. Atlantida se nacházela mezi Mexickým zálivem a Středozemním mořem. Tvořilo ji sedm ostrovů ve středu Atlantského oceánu, pozůstatky původního obrovského kontinentu. Důkazy o této ztracené civilizaci se nalézají v Pyrenejích, v Maroku, v Britském Hondurasu, na Yucatanu i v Severní Americe. Stále ještě existují oblasti nad hladinou moře, které musely být někdy součástí tohoto velkého kontinentu: anglická Západní Indie a Bahamy patří k těm, které jsou viditelné dodnes, a to hlavně na Bimini (souostroví asi 80 km od Floridy) a v Golfském proudu.

Obyvatelé Atlantidy
Původně žily Atlantidě bytosti, jejichž tělesné tvary se velice podobaly myšlenkovým formám, jako améby uměly měnit svůj tvar podle svých myšlenek.
Jak tyto bytosti přejímaly formu, kterou si tvořily pro potěšení, tak se stále více podobaly dnešním lidem. Uměly se přizpůsobit barvě okolí, jako to umí chameleon. A tak se zformovaly do podoby rudých lidí. Po rudé rase se později objevily další rasy: žlutá, černá a bílá rasa v jiných částech světa. Ve svém bezprostředním okolí, s těmi možnostmi vývoje v uvedené části světa, se původní Atlanťané vyvíjeli rychleji než jiné rasy v jiných částech.
Atlanťané se tedy podobali indiánům - původním obyvatelům Ameriky. Výška postavy obyvatel Atlantidy byla velmi variabilní, od třímetrových obrů až po trpaslíky. Na obrech bylo zvláštní, že neměli vnější pohlavní znaky jako lidé.
V Atlantidě se nakonec rozpoutala válka mezi dvěma skupinami. Jedna z nich byly “Děti zákona Jediného” - síly Světla - a druhá “Synové Belialu” -síly Temnoty. Během války byla část kontinentu zničena. Když bylo zřejmé, že dojde k zániku celého kontinentu, někteří Atlanťané se snažili zachránit sebe, ale i atlantskou vzdělanost a odcházeli ze země. Cayce sdělil, že mnozí z těch, kdo opustili zanikající Atlantidu, se přestěhovali do Egypta, Afriky i Ameriky. Jmenovitě v Egyptě, jak předpokládal, se nachází veškerá historie Atlantidy. Belial byl údajně jeden z korunních knížat pekla. Poprvé se o něm zmiňují židovské apokryfy.

Technologie Atlanťanů
V roce 1933 Cayce uvedl: V roce 50 722 př.n.l. Atlanťané vyvíjeli přístroje na ohraničení prostoru, které vyzařovaly smrtící paprsky z různých bodů Země. Lidé je dosud neznají, ale budou objeveny během 25 let, tj. do roku 1958. V roce 1958 byl objeven laser.
V roce 1934 Cayce řekl: před 29 tisíci roky byly v Atlantidě vyvinuty energetické síly, s jejichž pomocí bylo možné přemísťovat lidi, číst zápisy skrze stěny, dělat fotografie na dálku, byla překonána gravitace a byl vyroben krystal obrovských rozměrů s velkou energií. Mnohé z toho přineslo Atlantidě zkázu.
1933: Atlanťané používali složitou metodu stavby budovy, ve které se nacházel “Ohnivý kámen” nebo výše zmíněný krystal. Omylem jej umístili příliš vysoko na něco, z čeho pak vznikla druhá a ještě horší katastrofa rozdělující Atlantidu na jednotlivé ostrovy. Cayce popsal, jak vytvořit takový krystal, který je v současné době ukryt na třech místech na Zemi. A to v Atlantidě, která je potopená, v Poseidonii, kde část chrámů bude podle něj ještě odhalena pod nánosy nedaleko Bimini u pobřeží Floridy a v Egyptě.

Nebezpečné energie
Mnozí Atlanťané podle Cayceho pochybovali o tom, zda je nutné, aby prostí smrtelníci znali aplikaci duchovních zákonů k hmotným principům, neboť v tom byla skryta ohromná ničivá síla. Zhotovili speciální přístroj pro aktivaci sil slunečního záření s cílem vytvořit energii pro koráby a zpracování elektrické energie. Tyto síly vyvolaly první katastrofu. Jindy Cayce sdělil, že Atlantida se začala rozpadávat kvůli používání duchovních pravd k hmotnému získávání tělesné síly.
V květnu 1941 Cayce při jednom výkladu naznačil, že Atlanťané používali jadernou energii. “Až do prvního zničení pevniny byly využívány síly, které se nyní jen odhalují,” řekl. Asi rok a půl poté byla poprvé pokusně uvolněna atomová energie, o které Cayce několikrát dříve hovořil.
Platon a Atlantida
Jediným historickým zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž autor popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu. Podle Platóna existoval 9000 let před dobou, kdy žil Solón (který se o ní dozvěděl v Egyptě), za dnešním Gibraltarským průlivem kontinent o velikosti dnešní Malé Asie a severní Afriky. Atlantida měla být velice úrodná a hustě zalidněná země. Hlavní město měřilo na obvodu 3000 krát 2000 stadií, okolo centrálního chrámového pahorku byly vystavěny tři soustředné kruhové vodní kanály spojené s mořem, které sloužily jako přístav. Duchovním centrem Atlantidy byl Poseidónův chrám uprostřed města. Jako stavební materiál sloužil přírodní kámen, který se zde vyskytoval v bílé, černé a červené barvě. V Atlantidě byly dva prameny, jeden s horkou a druhý se studenou vodou. Díky tomu bylo možné zřídit pro všechny vrstvy obyvatelstva početné lázně. Vzkvétal také obchod s dalšími vyspělými civilizacemi v zahraničí.


Zdroje:
Wikipedia.org
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_cayce_3.htm
Will Landa: Vesmírná tajemství pyramid a Atlantidy
Ilustrační foto: maketa Atlantidy podle Platona | Parque de las Ciencias | Andalucía - Granada
Foto: Flicker.com, Wikipedia

neděle 21. října 2012

Nibiru Planet X Neumayer Station 10-21-2012

Zajímavé video natočené z Nemayerové stanice,rozhodně stojí za zhlédnutíSvět Tajemství - Alternativa 3

20.června 1977
 
  Tohle pondělí večer, se ve Velké Británií vysílá poslední díl ze série Science Report,jde o sérii vážných vědeckých dokumentárních filmů, které byly vyrobeny podle uznávaných vědeckých zpravodajů. Program byl nazván Alternativa 3, vysílání bylo jak ve Velké Británii,tak v zemích: Austrálii, Nový Zéland, Kanada, Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Řecko a Jugoslávie. Nicméně, nikdy to nebylo vysíláno ve Spojených státech. Zdá se, že vláda nedovolí aby bylo něco tak velkého, vysíláno v USA.
 
Program upozornil na několik hlavních oblastí:
  • K dispozici je společná tajemství USA / SSSR vesmírného programu, který zašel příliš daleko,aniž by to veřejnost vnímala.
  • Astronauti přistáli na Marsu v roce 1962.
  • Bylo zjištěno, že existují další inteligentní životy ve vesmíru.
  • Země umírá. Naše znečištění je neopravitelné. Rostoucí "skleníkový efekt" způsobí, že se polární ledové čepice a ledovce roztají a zaplaví Zemi.  To bude mít za následek výrazný růst mořské hladiny,  Londýn a New York mezi prvními městy, postižené povodní.
Tam byly tři řešení navržená vládou:
  • Varianta 1 - Zastavit všechny znečištění  a vyhodit dvě obrovské díry v ozonové vrstvě. To by umožnilo nadměrné UV světlo a miliony by umřelo na rakovinu kůže.
  • Alternativa 2 -  vyhloubení podzemních měst pro Elitu  - a nechat hemžící miliardy  lidí hynout na  znečištěném povrchu.
  • Alternativa 3 - Sestavit kosmické lodě a dostat Elitu mimo planetu - k Měsíci a Marsu. Unést a vzít s sebou několik "obyčejných" lidí pro použití jako otrockých prácí. Pomocí "ovládání mysli"a  techniky je ovládat. Nechat zbytek lidstva se válet ve své vlastní špíně.
     
Elita vybrala "Alternativa 3".


1962-05-26 Alternative-3 Americans Use UFO for Landing on Mars 

 

 

zdroj:aliensthetruth.com

středa 17. října 2012

Velké potopy světa: Proč se o nich mluví v legendách všech kultur?

 Velké potopy světa: Proč se o nich mluví v legendách všech kultur? 

Příběh o potopě světa, Noemovi, arše a párech zvířat od každého druhu znají snad všichni. Jeho zdrojem je Bible, jež pohromu popisuje ve Starém zákoně. Skutečně se stala? Nebo se jedná o pouhou legendu? Možná, že na celé události bude víc pravdy, než se zdá. Příběhy popisující její průběh se totiž objevují nezávisle na sobě v legendách mnoha různých kultur.
Velká potopa světa fascinuje současníky každé generace. Smrtonosnou náručí vody jsme neustále ohrožováni i v dnešní době. Silný déšť, náhlá obleva nebo zemětřesení mají katastrofální následky téměř každou chvíli. Co když jsou to všechno pouze střípky pradávné události, která kdysi pohřbila vše do temných hlubin? Rozmanité světové pověsti o potopě hovoří a zdá se, že nezávisle na sobě! Pozůstatky mýtů, ústních vyprávění nebo archeologických nálezů naznačují, že se nemusí jednat o pouhé báchorky. Možná se světem kdysi prohnala ničivá vlna, která smetla vše. Až na pár výjimek...

JSOU DŮKAZY O NOEMOVI NEZVRATNÉ?
Původ: Bible, Starý zákon
Období potopy: cca 1.–2. tisíciletí př. n. l.
Zachránění: Noe s manželkou, třemi syny a jejich ženami

Nejznámější verzí o ničivé vodě, která zaplavila celý svět, je ta biblická. Bůh se rozhodne, že zahubí hříšné a násilné lidstvo a uvolí se ušetřit pouze Noema a jeho rodinu. Informuje ho o plánovaném zmaru dostatečně dopředu, aby stihl postavit velkou archu. Poté mu nařídí, aby do lodi shromáždil zvířata, která by ve vodě nepřežila. To také Noe učiní a do archy se pak ukryje i on sám s manželkou, třemi syny a s jejich manželkami. Kataklyzma přijde jako blesk z čistého nebe, vod přibývá a ničí veškerenstvo. Konec je neodvratný. Jak se dočteme v knize Genesis: „Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo.“(Gen 7:22). Jediným ostrůvkem života na zemi stižené hrozivou zkázou, je obrovská archa Noemova. Možná se na ní plaví právě naši praotci a pramatky, protože podle Písma právě oni založí novou generaci poté, co voda za 40 dní opadne. Nám zbývá jediná otázka: Opravdu se něco takového mohlo stát?

Archa nalezena?
Pátrání po Noemově arše má svá teoretická východiska. První z nich je podoba lodi. Podle výpočtů provedených na základě informací obsažených v Bibli, by měla mít archa rozměry 138 x 23 x 14 metrů. Přitom by se sem mělo vtěsnat kolem 50 000 zvířat! A to nepočítáme hmyz. Loď, která měla zřejmě ještě menší rozměry než slavný parník Titanic (měřil 269 metrů), by takový počet nemohla nikdy pojmout. O existenci lodi, která je popsána v Bibli, tedy panují pochyby. Přesto řada nadšenců stále pátrá po jejích troskách. Domnělým zlatým dolem má být v tomto případě nejvyšší hora Turecka, Ararat. Na jejím vrcholu v nadmořské výšce kolem 4000 metrů ční údajně pozůstatky dřevěného korábu. Příznivci teorie o existenci skutečné archy jásají. Mají nyní před sebou její vrak? Dřevo je podrobeno radiokarbonové analýze, jež určuje stáří podle rozpadu uhlíku, a odborníci zjistí, že je staré zhruba 4800 let! To je doba, kdy pravděpodobně vznikl i biblický příběh. Objevili tak archeologové konečně důkaz o existenci Noemovy archy a světové potopy?

Nálezy u Černého moře
Nejsou to ale jen nálezy z tureckého Araratu, které napovídají, že ničivé kataklyzma zasáhlo Zemi. V roce 1997 přicházejí dva mořští geologové William Ryan a Walter Clarkson Pitman III. (*1931) se zjištěním, že Černé moře bylo 5600 let př. n. l. sladkovodním jezerem. Jednoho dne se však začala zvedat hladina okolních moří – Egejského a Středozemního – jejich vody se vzedmuly a jezero zalily. To pak údajně zaplavilo pevninu o rozloze až 155 000 kilometrů čtverečních! Pokud tedy existují důkazy o tom, že oblast dnešního Černého moře kdysi zalila voda, není vyloučeno, že se jednalo právě o onu záplavu biblickou. Týkala se katastrofa jen jedné oblasti, nebo se něco podobného odehrálo i v jiných koutech světa?

POTOPA, KTERÁ SMETLA I ZVÍŘATA
Původ:
řecké mýty
Období potopy: kolem roku 1500 př. n. l.
Zachránění: Deukalión a Pyrrha

O příběhu popisujícím velkou ničivou potopu vyprávějí i řecké mýty. Na Zemi ji má seslat nejvyšší bůh Zeus. Podle legendy se rozhněvá na lidstvo a vstoupí na Zem. Zde však narazí na odpor arkadského krále Lykáóna. Ten se vysmívá zvěstem, že na Zemi sestoupil sám bůh a chce dokázat opak. Zeus přichází k vladaři převlečený za pocestného a dostává od něj pokrm – ne však ledajaký. Na talíři je mu servírováno lidské maso! Zeus se rozhněvá, promění Lykáóna ve vlka a na palác sešle blesk. Pak se vrací na nebesa a připraví se k velkému potrestání hříšného veškerenstva. Nejprve má v úmyslu sežehnout Zemi plamenem, ale pak si to rozmyslí, protože by příliš uškodil ovzduší. Rozhodne se zničit lidstvo vodou...

Sami v nekonečné vodě
Mýtický výklad potopy světa je následovný: Zeus sežene dešťové mraky, ze kterých se spustí provazy mohutného deště. S ostatním mu pak pomůže bůh moří Poseidón. Rozbouří řeky a moře a jejich voda se vylije na souši. Podobně jako v biblické verzi ani zde nezahyne docela vše. Na hladině vody, která pohřbila život, se plaví jedna malá bárka. Sedí v ní Deukalión (Prométheův syn) a jeho manželka Pyrrha. Míří k hoře Parnas, jejíž vrcholek jako jediný vyčnívá nad vodou. Když se Zeus dozví, že přežili jen oni dva, nechá vody ustoupit. Kromě tohoto jediného lidského páru je vše mrtvé. Nebyla ušetřena ani zvířata, jako tomu bylo v případě Noemovy archy. Muž a žena, jediní na celé Zemi, podle legend prosí bohy, aby jim pomohli oživit mrtvé, či nějakým jiným způsobem znovu zalidnili svět.

Jak vrátit lidstvo?
Řešení prekérní situace zvládnou řečtí bohové celkem hravě. Mýtus vypráví, že Deukalión a Pyrrha dostanou radu shůry. Mají za sebe „hodit kosti velké Matky.“ Pochopí, že Matkou je míněna Země a odhazují za ramena kameny. Zázračně se horniny začnou měnit v muže a ženy a takto je založen nový lidský rod. Řecká legenda je jednou z těch nejznámějších a možná popisuje ničivou katastrofu, která zasáhla nejen oblast Balkánu. Pokud budeme pátrat po základech mýtu, kýženou informací se stane datum, kdy mělo k tragédii dojít...

Důkazy o velké vodě
Datace velké potopy podle řecké mytologie je odhadována různě. V dobách středověku se věří, že záplavy byly pouze místní záležitostí a odehrály se několik století po potopě celosvětové, kterou přežil jen Noe. Na základě archeologických nálezů se pak odhaduje přesnější datum – rok 1528 př. n. l. Křesťanský spisovatel svatý Jeroným pro ni zase vymezí rok 1460 př. n. l. Názory na to, kdy se katastrofa odehrála, se různí. Navíc příběhů o potopě je v řecké mytologii více. Snad nejznámější je ten o zkáze Atlantidy – kontinentu, jenž se měl potopit pod hladinu oceánu. Zakládá se některé z vyprávění na pravdě? Dávní předci věří, že ano. Jejich důvodem prý může být například to, že na vrcholcích hor, či v jiných netypických oblastech, nacházejí pozůstatky mořské fauny a flóry. Sem je mohly zanést údajně rozvodněné řeky a moře, která zaplavila pobřeží. To, že se něco takového skutečně mohlo odehrát, je navíc podpořeno množstvím legend z dalších zemí.

RYBA, CO ZACHRÁNÍ SVĚT
Původ: indické svaté texty, Mahábhárata
Období: nespecifikováno
Zachránění: Manu s rodinou

Indická tradice nahlíží na zánik světa problematičtěji. Hinduistická představa o světě je totiž cyklická. Na počátku všeho stojí stvořitel vesmíru Brahmá. Probouzí se, aby vytvořil svět i se zvířaty a lidmi. Ten prochází určitým vývojem a spěje k zániku. Je zničen v momentě, kdy Brahmá usne. Pak se celý proces opakuje. Délka Brahmova „dne“ trvá podle posvátných textů 4,320 miliard let a nazývá se kalpa. Stejně dlouhá je i Brahmova „noc“, během níž nejvyšší bůh odpočívá. V hinduismu se věří, že kalpa (tedy Brahmův den) je ještě rozdělen na několik období zvaných mahájuga. Jedna mahájuga trvá 4 320 000 let a má čtyři části. Nyní máme žít v posledním věku nazývaném kali-juga, což je údajně doba plná zkaženosti a úpadku. Během jedné kalpy se má vystřídat několik Manuů – prapředků lidstva. O prvním člověku tohoto světa se dočteme v indických legendách. Vyprávění se přitom nápadně podobá tomu biblickému.

Zlatá rybka trochu jinak
Potopu, která měla zničit veškerenstvo tohoto světa, přežije podle hindské tradice jeden muž. Je jím Manu, potomek Brahmy a bohyně Sarasvatí, patronky literatury, učenosti a umění. Příběh se má asi takto: Manu si jednoho dne myje ruce v řece, když se z vod vynoří rybka a prosí ho o pomoc. Chce, aby ji vzal k sobě a zachránil před většími rybami. Radí mu, ať napustí do hrnce vodu, dá ji dovnitř a počká, až vyroste. To muž udělá a následující den se nestačí divit. Ryba vyroste neskutečně rychle do velkých rozměrů. Musí ji proto přendat do většího džbánu. Takhle rybka roste dál a dál, takže ji Manu postupně přemisťuje do studny, nádrže, řeky, až je nakonec tak veliká, že musí do oceánu. Ryba ale není jen tak obyčejná. Má jít o pozemské převtělení Višnua, jednoho ze tří indických nejvyšších bohů. Na oplátku za pomoc svěří Manuovi hrozivé tajemství.

Indický Noe
Višnu převtělený v rybu oznámí Manuovi, že svět se chystá zaplavit velká voda, která zničí vše živé. Radí mu, aby si postavil loď natolik odolnou, aby zachránil sebe i své blízké. Má vybudovat plavidlo, do něhož se vejde jeho rodina, 9 druhů semen a zvířata. Pak za loď zapřáhne rybu a nechá se s její pomocí dotáhnout až k vysoké severní hoře. Velkou vodu tak přežije a s pomocí všech zachráněných pak znovu zalidní svět. Poté, co voda opadne, stane se vše podle přání božstva. Manu je náhle novým zakladatelem lidského pokolení. Právě z jeho jména se prý později odvozují i výrazy pro člověka. Má z něj pocházet například anglické slovo man (člověk/muž).

Na jak dlouho nás zachránil?
„A Manu byl naplněn velkou moudrostí a zasvěcen mravnosti. Stal se prapředkem linie. A v Manuově rase se zrodily všechny lidské bytosti...,“ dočteme se ve staroindickém eposu Mahábhárata. Manu má být prapředkem lidstva a autorem posvátných textů, zejména Manuova zákoníku, který shrnuje základní principy hinduismu a stává se stavebním kamenem indického práva. A co jeho život? Hovoří legendy o nějakých potomcích? Manu má mít celkem deset synů, kteří přežijí v novém světě. Dalších padesát dle pověstí zahyne, protože mezi nimi dochází k nesvárům a bojům. Nové obyvatelstvo je přísně rozděleno do jednotlivých kast (jakýchsi společenských vrstev) a tento systém je neměnný. Přes všechny naděje však i tato společnost spěje ke katastrofě, aby byl ukončen špatný věk a mohlo se opakovat stvoření. Kolik ještě Země zažije potop?

I V ČÍNĚ BYL NOE!
Původ: čínské pověsti
Období: asi 1000 let př. n. l.
Zachránění: Fuhi s manželkou, třemi syny a třemi dcerami / Nüwa a 7 členů jeho rodiny

Ani daleká Čína nepostrádá mýty o potopě světa. V této oblasti se šíří hned několik příběhů s touto tematikou. Asi nejznámější se nazývá Hihking. Jedná se o klasickou pověst tradovanou mezi místními po staletí. Zemi podle ní zaplaví obrovská masa vody a vše pohřbí. Pod vodou je celá země i hory, ale i přesto jako zázrakem několik lidí přežije. Na bárce brázdí rozbouřené vody otec Fuhi, který zachránil svou manželku, tři syny a tři dcery. Legendy praví, že právě oni jsou pak zakladateli dalších pokolení. Příběh má však ještě jinou verzi, v níž se hlavní hrdina jmenuje Nüwa.

Když se Čína roztrhne
Pověst, kterou odborníci datují do období 1000 let př. n. l., má ve svém středu neohroženého Nüwu, který postaví loď a vezme sem dalších 7 členů své rodiny (stejně jako Fuhi). Potopa má pohltit naprosto vše, vyprávění obsahují dokonce zprávy o tom, že je tehdy vidět jen Slunce. Kontinenty se prý roztrhají a posunou, a celá Země se tak ponoří pod vodní hladinu. Pokud by taková událost v minulosti proběhla, musely by o ní snad existovat nějaké důkazy! Kromě mušlí a pozůstatků podmořské fauny a flóry, které jsou nalézány na vrcholcích hor, podávají jistou výpověď rovněž podoby starodávných čínských znaků. Archeologové a grafologové, zabývající se nálezy dávných písem, dešifrují zajímavé sdělení. Když provádí rozbor znaku užívaného pro vyjádření slova „loď“, zjišťují, že se skládá z několika menších symbolů: loďka, osm a lidé. To přece přesně odpovídá starodávným legendám! A podobných „náhod“ je celá řada. Znaky nacházené na různých starověkých artefaktech obsahují symboly vln, slunce, archy, nebo rovněž číslice osm. Mohla tuto oblast v minulosti smést třeba ničivá vlna tsunami?

Incestem a vraždou k záchraně světa
Mýtus o osmi přeživších, jenž se traduje v Číně, má rovněž oporu v Bibli. Někteří badatelé tyto dva příběhy dokonce ztotožňují. Je snad náhoda, že jméno Nüwa je podobné biblickému jménu Noe? Co když je čínská verze pouze upraveným příběhem, který známe z Písma? Není to ale jen tato historka o potopě, která se v Číně traduje. Existuje jich mnohem více. Namátkou připomeňme třeba pověst pocházející od čínského etnika Miao. Podle ní přežijí světovou potopu jen dva lidé: mladík A-Zie a jeho sestra. Zatímco A-Zie si chce vzít dívku za manželku, ona odmítá. Jelikož však bratr neustále naléhá, vymyslí dívka několik zkoušek, které mají ukázat, zda se sourozenci mohou vzít. A-Zie však výsledky pokaždé zfalšuje, takže si ho sestra nakonec musí vzít. Za čas se jim narodí dítě, které je bez rukou a nohou. Jeho otec se natolik rozzlobí, že novorozeně rozseká na několik částí a ty pohází po krajině. Ráno, když se vzbudí, uzří ve svém úžasu, že z kusů mrtvolky vyrostli noví muži a ženy! Svět je tak, na základě této bizarní pověsti, zachráněn.

PIVNÍ POTOPA ZACHRÁNÍ SVĚT
Původ: egyptská mytologie
Období: asi 2494–1070 př. n. l.
Zachránění: většina populace

Poněkud jinou verzi mýtu o potopě nalezneme ve starověkém Egyptě. Zde totiž populaci nepohltí voda, nýbrž lidská krev! Vše začíná v období takzvaného zlatého věku, kdy lidstvu vládne bůh Slunce zvaný Re. Blahobyt a bezstarostný život lidí se však začne zvrhávat, když bůh zestárne. Obyvatelé se proti němu bouří a on se rozzlobí. Dostane radu od svého otce, aby hříšníky a zhýralce potrestal. Sešle proto na lidstvo své oko v podobě bohyně Hathor. Ta je uctívána jako patronka tance, hudby, lásky a alkoholu. Poté, co je poslána na zem, začne lačnit po lidské krvi. Na vše se vrhá jako dravá šelma a lidé s hrůzou utíkají. Zkáza se neodvratně blíží a po zemi tečou proudy krve!

Spása ve zlatavém moku
Lidstvo je trestáno tím nejkrutějším způsobem. Hathor napadá lidi v celé zemi a zkázu šíří dál. Nejvyšší bůh však takový konec nezamýšlel. Jeho hněv byl sice velký, nechtěl ale zničit veškerenstvo. Když je situace tak vážná, že se Nil začíná vylévat ze svých břehů, protože je plný krve obětí, musí Re zasáhnout. Slituje se nad nebohými hříšníky a vymyslí lest, pomocí níž by mohl zachránit svět. Do jedné z oblastí, kam se chystá jeho oko (tedy bohyně Hathor), nechá vylít hektolitry piva. Když Hathor dorazí, myslí si, že pivo je lidská krev, a vrhne se po ní. Pije a pije, až zcela omámená zhyne. Tato verze mýtické potopy se liší od všech ostatních. Nedochází zde totiž k záplavě vodní, nýbrž krvavé a posléze pivní. Motiv potrestání lidstva však figuruje i zde. Na rozdíl od biblické verze v tomto příběhu ale není žádný hrdina, který by ve své lodi zachránil vzorek lidského pokolení. Nejdůležitějším společným jmenovatelem tak zůstává varování před hříšným životem a neposlušností. Mohly by mít podobné mýty reálný základ, když mají tak blízký charakter?


zdroj: http://enigma-special.rf-hobby.cz

Michaela Vondrušková

Kdo a proč vyrobil křišťálové lebky?

 Kdo a proč vyrobil křišťálové lebky? Kdo a proč vyrobil křišťálové lebky?

Viděli jste film Indiana Jones a Království křišťálové lebky? Tvůrci tohoto amerického snímku si ve scénáři úplně všechno nevymysleli. Klíčová rekvizita filmu – křišťálová lebka totiž skutečně existuje a je opředena nesčetnými fantastickými legendami. Zasvětíme vás do tajemství 13 záhadných lidských lebek z křišťálu!

Křišťálové lebky jsou vzrušujícím tématem vědců a záhadologů již desítky let. Stále není jasné, kdo je vlastně vyrobil a k jakému účelu měly sloužit. Existuje mnoho teorií a my vám prozradíme co je na nich pravdy. Podle některých jsou dědictvím civilizace Mayů nebo Aztéků, podle jiných pochází z bájného ztraceného města Atlantidy, nebo jsou dokonce dílem mimozemských civilizací.

Léčí, věští i hypnotizují
Vypráví se, že křišťálové lebky mají magickou moc a léčivé vlastnosti, umožňují nahlížet do minulosti a předpovídat budoucnost. Mohou prý uvést člověka do stavu hypnózy nebo způsobovat halucinace. Někteří věří, že jsou staré 5000 až 35 000 let.

Jaká fakta o lebkách známe?
Několik křišťálových lebek skutečně velmi dávného původu bylo nalezeno ve Střední a Jižní Americe, většina z nich je v muzeích a soukromých sbírkách v USA, Mexiku, Brazílii, Francii, Mongolsku a v Tibetu. Jsou to dokonalé kopie lidských lebek, vyrobené z jednoho kusu pravého čirého křišťálu nebo jiných vzácných odrůd křemene. Mnohé z exemplářů, které se našly na nejrůznějších místech světa, však byly podrobeny důkladné vědecké analýze a ukázalo se, že jde o podvrh, zhotovený až v 19. století (např. londýnská křišťálová lebka v Britském muzeu nebo křišťálová lebka v Muzeu Quai Branly v Paříži, na nichž se mj. našly stopy po broušení moderními brousicími kotouči).

Co říkají staré legendy?
Podle indické legendy vlastnila třináct křišťálových lebek bohyně smrti. Lebky byly drženy odděleně od sebe a střežili je pohanští kněží a válečníci. Lidská lebka je ostatně chápána jako symbol smrti ve všech kulturách po celém světě, ale je také symbolem moudrosti a znovuzrození. V proroctvích starých Mayů a indiánského kmene Hopiů se rovněž mluví o třinácti křišťálových lebkách v životní velikosti, které ukrývají vědomosti o původu lidstva, informace o minulém i budoucím životě na Zemi. Až se všechny lebky znovu spojí, vydají svá tajemství.

Mimořádný objev, nebo dokonalý podvod?
Nejslavnější a také nejdokonalejší je lebka Mitchell-Hedges, pojmenovaná po britském dobrodruhovi a cestovateli. F. A. Mitchell-Hedges podnikl v roce 1924 výpravu do honduraské džungle (dnešní Belize) s cílem objevit důkazy o existenci ztracené Atlantidy. Vzal s sebou i svoji sedmnáctiletou dceru Annu, která prý v prastarých ruinách mayského chrámu města Lubaantun našla tuto lebku v zemi pod troskami zborceného oltáře. Dokumenty britského muzea však dokazují, že Mitchell-Hedges lebku koupil v aukci na Sothebys v Londýně až v roce 1943. Příběh o fantastickém objevu se tak zdá být vymyšlený.

Neznámá výrobní technologie
V roce 1970 Anna zapůjčila lebku ke studii počítačové společnosti Hewlett-Packard, která má jednu z největších vědeckých a výzkumných laboratoří krystalů na světě. Zjistili, že lebka byla vyřezaná proti přirozené ose krystalu. Kdyby se tedy lebka vyráběla současnými metodami, rozlomila by se. Nenašli ani žádné stopy po kovových nástrojích. Z toho usoudili, že základní tvar lebky byl vyroben za pomoci diamantů a detaily byly dobroušeny směsí vody a křemičitých písků. Touto metodou by však výroba jedné lebky trvala až 300 let!

Některé lebky jsou falešné

V roce 1996 natáčela o záhadných křišťálových lebkách dokument televize BBC a v rámci něho bylo několik lebek podrobeno testům elektronovým mikroskopem, aby se určilo jejich stáří. Výsledek byl šokující – lebky byly prohlášené za padělky. Anna Mitchell svoji křišťálovou lebku tentokrát k prozkoumání nevydala.

Třináctá lebka nalezena
Údajně poslední, třináctá lebka byla nalezena loni 9. března v Německu. Váží 12 kg, měří 17,5 cm na výšku a 21 cm do hloubky. Objevil ji švýcarský novinář Luc Burgin v podkroví svých bavorských přátel, ukrytou ve staré dřevěné krabici. Zmíněná křišťálová lebka také figuruje na seznamu sepsaném německými nacisty, který čítá 35 cenných uměleckých předmětů převezených na rozkaz Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera krátce před koncem 2. světové války z bavorského Augsburgu do jihočeských Strakonic (tehdy spadajících do Sudet). Podle údajů patřila badateli Ottu Rahnovi, který pro nacisty hledal svatý grál a v roce 1939 za nevyjasněných okolností zemřel.

Poselství lebek možná rozluštíme!

Záhadu křišťálových lebek by mohla objasnit nová technologie, kterou vyvinuli vědci z univerzity v Southamptonu (v jižní Anglii). Využívají při ní křemíkové sklo, které má stejné vlastnosti jako přírodní křišťál. Podle nich má schopnost opticky ukládat data, a to navždy. Informace zaznamenané na tomto skle je možné číst pomocí laseru. Pokud je něco pravdy na mýtech, že křišťálové lebky v sobě ukrývají nějaké důležité informace, pak bychom je mohli pomocí této technologie rozluštit.


zdroj:http://svet-na-dlani.rf-hobby.cz

pondělí 15. října 2012

Astronomové zpřesnili měření rozpínání vesmíru, je o něco rychlejší

Vědci z NASA využili pozorování infračerveného vesmírného teleskopu Spitzer, aby zpřesnili měření rozpínání vesmíru. Nové měření poukazuje na rychlejší rozpínání vesmíru, než bylo doposud vypočítáváno z pozorování jiných zařízení. Nový odhad rychlosti rozpínání vesmíru, neboli hodnota hubblovy konstanty je 74,3 kilometrů za sekundu na jeden megaparsek.

 vesmír

Fakt, že dochází k rozpínání vesmíru objevil americký astronom Edwin Hubble už ve
dvacátých letech minulého století, když zkoumal vzdálené objekty,o kterých se
doposud myslelo, že jde o mlhoviny.
 
Ve skutečnosti pozoroval celé galaxie a rázem byl vesmír nesčetněkrát větší.
Při bližším prozkoumání galaxií zjistil, že drtivá většina je zbarvená do červena.
Jde o projevení dopplerova efektu, kdy jsou přibližující se objekty zbarvené
do modra a vzdalující se zase do červena.
 
Hubblův závěr tedy byl, že se vesmír rozpíná, do všech stran a zřejmě i od svého
počátku, vnikla tak teorie velkého třesku.

V devadesátých letech pak astronomové přišli na neočekávanou věc,
rozpínání vesmíru je stále rychlejší.
 
Vznikla tak teoretická temná energie, která působí opačně proti graviaci
a zapříčiňuje stále se zrychlující rozpínání vesmíru.
Astronomové se přirozeně snaží přesně změřit míru rozpínání a
charakterizují ji pomocí hubblovy konstanty.

Při předchozích výpočtech vědci vycházeli z měření Hubllova teleskopu,
který dokáže zachytit světlo v infračervené části spektra velmi blízké světlu
viditelnému lidským okem. Přišli na hodnotu 73,8 ± 2,4 (km/s)/Mpc
(jeden megaparsek je asi 3 miliony světelných let).
Nové měření Spitzerova teleskopu, který zvládne i hlubší infračervené vlnění,
umísťuje hodnotu hubblovy konstanty na 74,3 ± 2,1 (km/s)/Mpc. Kromě zjištění,
že se vesmír zřejmě rozpíná o něco rychleji, vědci také zpřesnili chybu měření
o asi 0,3 (km/s)/Mpc. 

Spitzer konkrétně měřil červený posun doplerova efektu u hvězd nazývaných cefeidy
(cepheids), u kterých je úzce svázána luminosita společně s frekvencí,
se kterou pulzují. Díky tomu lze přesně určit jejich vzdálenost od Země.
Infračervená pozorování mohou proniknout skrze oblaka prachu a plynů,
které hvězdy obklopují a díky tomu získat přesnější hodnoty.
Spitzer zkoumal 10 cefeid v Mléčné dráze a osm desítek hvězd stejného typu
v blízkém Velkém Magellanově oblaku.

Měření rychlosti rozpínání vesmíru úzce souvisí také s množstvím temné energie
ve vesmíru, která by měla tvořit až tři čtvrtiny veškeré hmoty a energie
ve vesmíru. Temná energie je doposud neznámý fenomén, který za zrychlujícím se
rozpínáním vesmíru stojí. Jak k rozpínání dochází a co je skutečně jeho původcem
je však nadále ukryto v temnotě vesmíru.

Autor článku: Otakar Zajíc

Čo vysielajú pyramídy?


V posledných rokoch sú vedci konfrontovaní s veľmi zvláštnym fenoménom. Niektoré veľké pyramídy, ktoré postavili starovekí stavitelia, začali do vesmíru vysielať akúsi tajomnú energiu. Experti z rôznych odborov však doposiaľ nevedeli tento fenomén nijako objasniť. So zaujímavou odpoveďou, prečo sa tak deje, však nedávno prišiel uznávaný ruský astrofyzik Alexej Dmitrijev.
Objav podivného úkazu


Za objavom vyžarovania záhadnej energie z vrcholku pyramídy bola náhoda, nebyť jej, asi nikto by dnes nevedel o tom, že takýto fenomén je naozaj skutočný a možný. O tomto fenoméne sa začalo hovoriť od 24. júla 2009. Okolo 14. hodiny  stál pán Hector Siliezar z americkej Kalifornie v mayskom komplexe Chichen Itzá pred Kukulkanovou pyramídou.

Vzdialené hrmenie ohlasovalo prichádzajúcu búrku, a tak si chcel aspoň mobilným telefónom vyfotografovať svoje dve dcéry, pred touto pyramídou, a na snímky v pozadí zachytiť aj blesky. Vznikla by tak veľmi efektná a zaujímavá snímka. To sa mu aj skutočne podarilo, a celkovo urobil až tri fotografie. Na druhej fotografii v poradí, však okrem zachyteného blesku bol vidieť aj nejaký tajomný lúč, ktorý vychádza z vrcholku Kukulkanovej pyramídy. Táto fotka ho veľmi prekvapila, a preto skontaktoval známeho mexického herca a moderátora Reného Franca, ktorému fotku poslal.

Ten neváhal, a okamžite sa spojil s popredným latinskoamerickým ufológom Josém Maussanom. José Maussan potom snímku z mobilného telefónu poslal dvom špecialistom na fotografie. Giuseppe Garofal z Talianska a Guiller Anaya z Mexika podrobili snímku viacerým analýzam, a ich záver bol, že fotografia nie je nijako dodatočne upravovaná, a je úplne autentická.

René Franco a José Maussan preto začali hľadať ďalších ľudí, ktorí mohli byť v tom čase  svedkami toho istého podivného úkazu. Priameho očitého svedka síce nenašli, no viacerí turisti, ktorí v tom čase boli na schodoch Kukulkanovej pyramídy potvrdili, že pyramída sa údajne asi na dve sekundy zachvela, a potom vydala zvláštny dunivý zvuk.

Niektorí turisti sa obávali prichádzajúceho zemetrasenia, a preto sa snažili z pyramídy dostať čo najskôr dolu. Ďalší záchvev ani dunenie sa však neozvalo, jediným dôkazom tohto dunenia bol tajomný lúč, ktorý zachytil na mobil Hector Siliezar. Na základe týchto dôkazov potom vystúpili Maussane, Franco, a ich spolupracovník Fernando Correa v televíznej šou Millenium. Šou mala obrovský úspech, a aj vďaka spropagovaniu tohto fenoménu, ich všetkých troch pozvali na špeciálnu konferenciu do Los Angeles, ktorá sa týkala práve Kukulkanovej pyramídy.

Ďalší dôkaz tajomnej energie 


Na konferencii síce nikto nevedel objasniť záhadný fenomén, ktorý bol zachytený na fotografii, no objavilo sa tam ďalšie podobné svedectvo, ktoré sa odohralo na vrcholku Mesačnej pyramídy v mexickom Teotihuacáne.

Fotografia, na ktorej tiež z vrcholku Mesačnej pyramídy srší lúč tajomnej energie pochádza ešte z roku 2000. Snímku urobil jeden člen zo skupinky amerických turistov, ktorý v tom čase bol v blízkosti tejto obrovskej pyramídy. Lúč, ktorý bol zachytený na fotke však vtedy nikto neriešil, väčšina ľudí si myslela, že to je len náhodný lom svetla vo vlhkom prostredí. V súvislosti s lúčom z Kukulkanovej pyramídy, to odobrníkom na konferencii však začalo dávať zmysel – nebola to podľa nich náhoda. Nikto však nevedel povedať, odkiaľ tento lúč energie pochádza.
Astrofyzik prišiel na odpoveď 

S možnou odpoveďou na pôvod tajomných energetických lúčov prišiel začiatkom tohto roka veľmi uznávaný astrofyzik Alexej Dmitrijev. Podľa jeho názoru je vyžarovanie z pyramíd dôsledkom vysokého energetického nabíjania našej planéty. Zem údajne reaguje na obrovský oblak vysoko nabitej elektromagnetickej energie, ktorý sa k našej slnečnej sústave blíži z roviny Mliečnej dráhy.

Už v roku 2011 vydala európska ale aj americká kozmická agentúra (ESA a NASA) varovanie, že naša slnečná sústava vstúpila do obrovského mračna medzihviezdnej energie, ktoré má za následok zvýšenú činnosť Slnka. A práve Slnko môže ohrozovať svojimi slnečnými erupciami a slnečnými búrkami všetky elektronické systémy našej civilizácie.Tento vplyv kozmickej energie podľa Dmitrijeva zažíva aj naša planéta.

Je teda možné, že dávni stavitelia pyramíd práve toto vedeli, a preto sa snažili našu (svoju) planétu ochrániť? Dmitrijev si myslí, že v podstatne áno, pretože pyramídy sú schopné odsávať zo Zeme nadbytočnú energiu, a vo forme energetického lúča, ako bolo zachytené na fotkách, ju vyžiariť späť do vesmíru.

Dmitrijevove tvrdenie experimentálne zistili aj iní vedci, ktorí pri pokusoch s umiestnením pyramíd v elektromagnetickom poli dokázali, že každá pyramída zatiaľ ešte nezistením spôsobom energiu koncentruje, a potom ju vyžaruje von zo svojho vrcholu. Možno aj preto v minulosti stáli obrovské pyramídy na každom kontinente.

Budúcnosť ukáže, či sa podobné tajomné energetické lúče objavia opäť, a potvrdí sa Dmitrijevova teória. Logiku to totiž má...


zdroj:http://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-co-vysielaju-pyramidy/801361.html

neděle 14. října 2012

Felix Baumgartner skočil z vesmíru, prekonal rekordy

Rakúšan Felix Baumgartner sa nakoniec dočkal, skočil z výšky 39 kilometrov a bezpečne pristál na zemi.
 
 Foto: youtube.com
Felix Baumgartner vyskočil z výšky viac ako 39 kilometrov.
 
 Rakúšan Felix Baumgartner zoskočil v nedeľu z vesmíru. Stal sa tak prvým človekom na svete, ktorý skočil z výšky viac ako 39 kilometrov
Štyridsaťtriročný bývalý vojenský parašutista mal pôvodne skákať v utorok, ale pokus mu na poslednú chvíľu zmaril prudký vietor.

Baumgartner vykonal najdlhší a najrýchlejší voľný pád v histórii, počas ktorého dosiahol rýchlosť až 1173 kilometrov za hodinu. Stal sa vôbec prvým človekom na svete, ktorý prekonal rýchlosť zvuku bez pomoci akéhokoľvek zariadenia.


V nedeľu po 17:30 hod. začal balón s Felixom Baumgartnerom stúpať do vesmíru. Dlhoočakávaný skok sa tak po niekoľkých odkladoch uskutočnil. Synov zoskok sledovala priamo v Mexiku aj jeho matka Ava.
       
Výstup do stratosféry trval približne 2,5 hodiny. Celý zoskok bolo možné sledovať cez internet.

Felix tiež ako prvý človek v dejinách vystúpil s balónom vyššie ako 34,779 metra. Baumgartner absolvoval vo svojom živote 2300 zoskokov. Na svoj životný skok musel trénovať päť rokov.


Počas zoskoku mal na sebe pretlakový oblek s prísunom kyslíka, ktorého natrhnutie by znamenalo jeho okamžitú smrť.


Oblek bol podobný tým, aké nosia kozmonauti, no bol tuhší a zároveň ohybnejší. Rakúšan mal na špeciálnom obleku pripevnený GPS prístroj, päť HD kamier, vysielačku a prijímač. Skokana izolovali aj od extrémne nízkych teplôt a tiež ho mal ochrániť pred supersonickým treskom.


Výrobca energetických nápojov, ktorý celú akciu financuje, odmietol zverejniť náklady na zoskok a reklamnú kampaň. Jedinečný pokus v priamom prenose cez sociálnu sieť YouTube sledovalo viac ako sedem miliónov divákov.


ZDROJ: http://www.webnoviny.sk/svet/odvazny-rakusan-by-mal-skocit-z-ve/557647-clanok.htmlsobota 13. října 2012

Prohlášení Japonské princezny o 3 dnech nepřetržité tmy v r. 2012

Jmenuji se princezna Kaoru Nakamaru z Japonska. V roce 1976 jsem měla fantastický duchovní zážitek. Od té doby co se otevřelo moje třetí oko, jsem mohla komunikovat s ufo lidmi, a také uvnitř země existuje velmi vyspělá civilizace. S nimi také komunikuji.
Ze všech těchto informací jsem zjistila, že 21.12.2012 budou tři dny, kdy tato země jde do páté dimenze, existuje místo zvané Nibiru, kolem kterého projdeme. Tři dny a tři noci nebudeme moct používat elektřinu, bude úplná temnota ve dne v noci, nebude žádné slunce, hvězdy, vůbec žádné světlo. Budeme v úplné tmě. Tři dny. Žádné média, žádné informace o tomto nebyly prohlášeny lidem na této planetě. Lidé ze skryté vlády to ví, myslí si, že se sami můžou zachránit, snaží se uniknout z této planety nebo kopou podzemní města v Norway, Holandsku, Švýcarsku, Austrálii. Asi 10 000 lidí se spojilo, aby se zachránili, když tam budou žít. Myslím si, že je to stejně nezachrání.

Potřebujeme očistit svůj duchovní stav, fyzicky i duchovně. Řeknu vám jak to udělat. Je to velmi důležité. Všemohoucí bůh, stvořitel je světlo a láska a energie. Část energie této lásky máme v našem srdci. Můžeme lhát jiným lidem, ale nemůžeme lhát sami sobě. Nazvala bych to uvědomění. Každá lidská bytost má tuto krásnou část stvořitele v naší duši. Ta se inkarnuje. To je věčné světlo, které máme v sobě. Ve snaze očistit svou duši, každých 5 let od našeho narození se můžeme vědomě ohlédnout zpět na to, jak jsme se chovali, jak jsme mysleli a všechny ty věci můžeme očistit tím, že se podíváme na náš život až do současnosti, pokaždé když jsme někomu ublížili, můžeme to pročistit a pokaždé kdy to uděláme, naše srdce se rozšiřuje a rozvíjí. Můžeme to zhluboka prodýchat a pokaždé kdy máme tento zážitek, všechna ta temnota odchází z našeho srdce a přichází do něj zlaté světlo. Díky tomu můžeme vidět lépe a lépe.
Stále máme ještě nějaký čas do 21.12.2012. Fyzicky také můžeme očistit svá těla, především, nikdy bychom neměli pít džus z plechovky nebo pivo z plechovky. Hliník je velice škodlivý našemu tělu. Bez toho abychom to věděli, přijímáme všechny ty jedy z jídla a pití. Každý se může postarat tímto způsobem o své tělo. A nějaký druh cvičení je také nezbytný a každý den v nás odrážet našeho ducha, takového jaký je.
V podstatě my, lidské bytosti jsme světlo a láska, protože část našeho stvořitele máme v srdci a ta se inkarnuje, zanecháváme naše tělo na zemi, ale naše duše jde dál, pokračuje v existenci. Na této zemi si dokážu pamatovat mé životy několik tisíciletí zpátky na této planetě. A mimo to, i na mnoha jiných planetách, na kterých jsem žila. Všechny ty vzpomínky se vrací, a dokážu mluvit jazyky, které jsem se nikdy neučila. Takže fyzicky jsem zažila, že inkarnační teorie je správná. Kdokoli naslouchá tomuto konferenčnímu tématu myslím, že jsou zachráněni. Jsme tak rozděleni po r. 1913 na ten druh lidí, kteří věří tomuto konceptu, a druh lidí kteří nevěří. A všechno to rozhoduje o tom, že ten druh lidí, kteří tomuto nerozumí nebo tomu nevěří nebo jsou ve stavu duchovní temnoty, se narodí na jinou planetu. Stejnou jako země, kde je násilí, kde jsou války.
 
VIDEO S CZ TITULKY:
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: http://confession.blog.cz/1201/prohlaseni-japonske-princezny-o-3-dnech-nepretrzite-tmy-v-r-2012

Planeta celá z diamantů

 Planeta celá z diamantů

Největší diamant ve vesmíru objevili nedávno v souhvězdí Raka. Jde o planetu dvakrát větší než je Země, která je téměř celá složená z diamantů!

Skalnatá planeta dostala označení '55 Cancri e' a obíhá kolem hvězdy podobné Slunci. Je vzdálená 40 světelných let od Země, v souhvězdí Hada. Rok tam trvá pouze 18 hodin. Planetu objevil americký tým výzkumníků s názvem Franco. Poloměr planety je dvakrát větší než je poloměr Země. Jde o velmi horkou planetu. Teplota na jejím povrchu dosahuje 1648 stupňů Celsia. "Povrch této planety je spíše pokryt grafitem a diamanty, než vodou a žulou," uvádí Nikki Madhunusudhan z University Yale.

Olivier Mousis z astronomického institutu ve francouzském městě Toulouse ve své studii odhaduje, že asi jedna třetina planety by mohla být z diamantů. Tato hmotnost odpovídá asi třem hmotnostem Země. Vědci poukazují na skutečnost, že toto není první diamantová planeta, která kdy byla objevena. Jde však o první, kterou bylo možné pozorovat velmi detailně.

Další diamantová planeta

Vědci objevili cizí planetu, která se zformovala z mrtvé hvězdy a pravděpodobně ji tvoří diamant například v srpnu 2011. Od Země je vzdálená 4000 světelných let.

Výzkum dělal tým profesora Matthewa Bailese ze Swinburne University of Technology v australském Melbourne a uveřejnil jej v časopise Science. Nejprve prostřednictvím radioteleskopů a dalekohledů objevili hvězdu Pulsar.

U nově objeveného PULSARU PSR J1719 si astronomové všimli, že doba impulsů je systematicky modulována. Způsobila to malá planetka obíhající kolem pulsaru v binárním systému. Obě jsou součástí mléčné dráhy a nacházejí se v souhvězdí Hada, vzdálených 4000 světelných let od Země (1 světelný rok = 9,46 bilionu kilometrů). Pulsar J1719-1438 je rychle rotující milisekundovou pulsar, který se za minutu otočí více než 10-tisíckrát, má 1,4 krát vyšší hmotnost než Slunce a průměr okolo 20 km. Planeta, která kolem něj obíhá, je asi 5 krát větší než Země.


zdroj: http://www.tajemstvi.eu/planeta-cela-z-diamantu.a518.html

sobota 6. října 2012

Anunnaki versus ilumináti

 

Rozhlasové vysílání 2012 – moderátoři:
,,Vyzvali jsme se vás, abyste hlasovali mezi zprávami a zde je vítězná zpráva: V našem slunečním systému existuje velké skryté nebeské těleso. Narůstá množství důkazů, že buď hnědý trpaslík anebo obří plynná planeta číhá na nejvzdálenějším místě našeho slunenčího systému, daleko za planetou Pluto. Podle britských novin The Independent je tento objekt čtyřikrát větší než Jupiter! Experti říkají, že přítomnost takovéhoto masivního objektu by mohla vysvětlit, proč pochází jistá skupina komet právě z tohoto směru.
 
Host rozhlasového pořadu
,,...od lidí z Pentagonu jsem slyšel určité věci...jakýsi šum či zvěst...tajemství ze všech tajemství největší je v Pentagonu to, že sumerští bohové se vracejí … a proto se odvolávají na oblast, která je zde...(ukazuje na Střední východ na mapě).“
 
Reportéři
,,Páni...můžete to zopakovat znova, pro případ, že to někomu uniklo? Ta zvěst je, že co…?
 
Host rozhlasového pořadu
No v Pentagonu, ve vojenských kruzích, jsou ti, kdož vědí o zakrývání…nějak se tam špitá o „návratu sumerských bohů“ a mluví se o tom, čemu se říká „mimozemšťané“ nebo „padlí andělé“, kteří se navracejí na Střední východ, do oblasti Sumeru. Jsou to Anunnaki.
 
Redakce české exopolitiky: V originálním videu následuje dále podle našeho názoru jakási poněkud naivní, jednostranná a zavádějící interpretace této možné situace návratu Anunnaki:
Tito bohové se vracejí, nikoli proto, že podnikají invazi. Začali s trochou, jak s namátkovým, tak s pečlivě naplánovaným masovým pozorováním. Brzy se nás tato „událost“ bude osobně týkat a Anunnaki se v masovém měřítku vrátí. Setkáme se s našimi tvůrci, s našimi předky a náš svět se probudí ze snu sirotčince (orphanage), aby si vzpomněl na naše rodiče, naše strážce. Nejsou to vetřelci. Již tu byli dlouhou dobu předtím, než jsme vůbec existovali a jsou to opravdoví bohové na rozdíl od toho, co nám vnucují zábavné programy v médiích, abychom si mysleli. Oni existují. Elita lidí na Zemi nepředstírá existenci UFO a mimozemšťanů. Naopak, manipulují nás strachem a nenávistí k navracejím se bohům, spíše, než abychom je vítali za to, čím skutečně jsou: našimi zachránci. Neboť tito bohové zničí Řád nového světa (NWO). Protože jsou proti podvodu, přijdou a zničí vojenské základny, zvláště podzemní základny a vláda elity kontrolující Zemi bude vyhlašovat, že jsme napadeni. Ale pravda je taková, že budou zákeřní mezinárodní bankéři ve válce a že všechny jejich vládní loutky budou zničeny. Žádný civilista nebude jejich cílem. Mocná elita bude zcela vyhlazena a pokorní lidé – jako jsme my – zdědí Zemi. Jsou to bytosti, které jsou znechuceny tím, jak je svět řízen a jak se s masami lidí zachází. Anunnaki systematicky odzbrojují; blokují, deaktivují a ničí jaderné zbraně všeho druhu po celém světě. Dokonce začali od 26. září 2011 útočit na podzemní základny, což způsobuje účinky na povrchu země ve formě zemětřesení. Tyto bytosti jsou zde, aby převzaly moc nad elitami z New World Order a daly ji zpět do rukou lidí. FEMA (federální agentura krizového mamagementu) hraje životní úlohu v New World Order. Až se vrátí bohové, nastane zmatek, smrt a destrukce a možná ekologická katastrofa s vyhynutím druhu. Právě proto FEMA připravuje rakve a vazební tábory pro americké občany a právě proto FEMA se jednoznačně připravuje na vyhlášení stanného práva. Právě proto také FEMA cvičí tak zvanou „mimozemskou invazi“. A když bohové začnou slušně, FEMA vás přinutí si myslet, že Země je napadena nepřátelskými mimozemšťany a že FEMA má na srdci vás nejlepší zájem. Avšak oni nebudou nájezdníci, ale zachránci. Než aby FEMA vyvíjela strategii, jak vám pomoci, již tam máte svou rakev. Je to „falešná mimozemská invaze“ PSYOP (psychologické operace). Nebude žádná mimozemská/UFO invaze.... Na rozdíl od neprobuzené masy si nebudete bláznivě myslet, že nás napadají nepřátelští mimozemšťané, když se vracejí Elohim. Ale Elohim jsou skuteční a nejsou útočníky. Jejich vůdce je všemocný a jediný skutečný Elohim, náš pán YHVH.
 
 
Překlad: Karel a Dana Rašínovi
 

Vetřelci starověku - Spiknutí Mayů


NASA bude pátrat po tajemné planetě Nibiru

 nibiru

Vědci z NASA se začali zajímat o záhadnou planetu Nibiru, která by podle názorů některých odborníků mohla v blízké budoucnosti výrazně změnit život na Zemi. Mýtická planeta, které se podle sumerských legend periodicky dostává do blízkosti naší Země, tak opět vyvolala zájem vědecké komunity.
V nejzazším koutě našeho vesmíru je totiž opravdu nějaké mimořádně velké těleso, které ovlivňuje dráhy Uranu a Neptuna. Jenže objekt, kterému se přezdívá také Planeta X, je od nás příliš vzdálený, i když jeho existenci poprvé zaregistroval už v roce 1983 satelit IRAS (Infrared Astronomical Satellite). Zatím není známo, zda jde opravdu o planetu, obří kometu či o nějakou protohvězdu. NASA proto navrhuje stavbu speciálního teleskopu, který by po daném tělese systematicky pátral.

Zdroj: coupmedia.org

Curiosity našla na Marsu starý potok – mohl v něm být dříve život?

Vesmírná sonda Curiosity objevila důkazy o potoku, který dříve tekl na povrchu Marsu. „Máme tu další možné potvrzení, že na rudé planetě byl dříve život,“ uvedli zástupci NASA poté, co sonda poslala na Zem fotografie slepencových skal obsahujících říční štěrk.

„Z velikosti unášených oblázků lze říci, že voda tekla rychlostí kolem jednoho metru za sekundu, přičemž její přibližná hloubka mohla být od kotníků až po pás,“ uvedl William Dietrich z projektu Curiosity. Kousky štěrku mají velikost od zrnka písku až po golfový míček, přičemž většina z nich má kulatý tvar.
Vesmírné záběry již dříve naznačovaly, že na Marsu se kdysi nacházela voda. Nejnovější objev na jeho povrchu to potvrzuje.

V Egyptě našli mumifikovaného mimozemšťana

 egypt-mumie-mimozemstan

Nepotvrzená zpráva, že v Egyptě objevili mumifikované tělo mimozemšťana, se šířila v kuloárech už před několika lety. Mumie měla být uložena v pohřební komoře vedle ostatků faraona Senusreta II., který Egyptu vládl v letech 1897 až 1878 př. n. l. Nyní se na veřejnost dostaly další informace včetně fotografie.
Anonymní zdroj z egyptského Ministerstva pro památky k snímku uvádí: „V pyramidě bylo nalezeno pečlivě mumifikované tělo záhadného tvora, vysokého 150 až 160 cm. Objevili ho archeologové poblíž Lahunu, kde zkoumali menší pyramidu z období Senusreta II. Mumie s humanoidními rysy je stará více než 2000 let.“
Nález vyvolal mezi egyptskými úředníky pozdvižení. Oficiální místa trvala na přísném utajení, dokud nebude podivná mumie podrobně prozkoumána, a vláda proto kontaktovala několik renomovaných archeologů. „Každý expert, který mumii viděl, soudí, že není pozemského původu,“ uvádí dále zdroj z ministerstva. „Podle jejich názoru mohlo jít o mimozemšťana, který působil ve funkci poradce egyptského krále.“ Se zveřejněním tohoto závěru má ale egyptská vláda problém. „Egypťané odmítají myšlenku, že by jejich dědictví mohlo pocházet z vesmíru,“ dodává zdroj.


Zdroj: unexplainable.net

Objev nového ostrova v arktickém oceánu

Objev nového ostrova v arktickém oceánu
Arktičtí výzkumníci se domnívají, že nový ostrov vznikl odtržením od většího Northbrookova ostrova v roce 2006, špatné počasí však zabránilo předchozí expedici najít o tom důkazy. V sobotu vyrazila na palubě jaderného ledoborce Rossija do Arktidy z Murmansku expedice. Vyfotografovala průliv, který vznikl mezi dvěma ostrovy a zaměřila souřadnice pobřeží.

"Dokázali jsme, že v Arktickém oceánu vznikla nová úžina a souostroví Země Františka Josefa má nový ostrov," citovala vedoucího expedice Vladimira Sokolova tisková agentura RIA Novosti.

Expedice předá své poznatky o novém ostrově navigačnímu a oceánografického ústavu v Petrohradě a zvláštní vládní komise ho později pojmenuje, dodal.

Zem Františka Josefa, kterou objevila oficiálně v roce 1873 soukromá rakousko-uherská polární expedice Karla Weyprechta, sestává ze 191 zaledněných ostrovů s celkovou plochou 16134 kilometrů čtverečních.

V roce 1926 bylo území připojeno k Sovětskému svazu.


zdroj: http://www.tajemstvi.eu/objev-noveho-ostrova-v-arktickem-oceanu.a513.html

Mimozemský původ lidské DNA?

Mimozemský původ lidské DNA?
Skupina výzkumníků pracujících na Projektu lidského genomu údajně učinila ohromující objev: tzv. nekódující sekvence lidské DNA jsou genetickým kódem mimozemských životních forem. Zapátrali jsme po původu této informace.

Článek o „mimozemském programátoru lidské DNA“ by byl zřejmě bombou na Nobelovu cenu, jenomže už je starý více než asi pět let – a nic se neděje. Byl zveřejněn na alternativním internetovém médiu „Canada´s Progressive Blog“ nikoli v nějakém odborném časopise. České překlady anglického článku začínají kolovat až v poslední době po internetu. Proč je tato převratná zpráva z oblasti výzkumu genetiky tak ignorována?
 
Když zapátráte po tom, kdo je prof. Sam Chang, vedoucí údajné vědecké skupiny, nenajdete o něm na internetu žádné informace, což je u renomovaného vědce podivné. Také je zvláštní, že autor John Stokes v originálním článku neuvedl zemi původu ani univerzitu, na které profesor působí. Stokes píše: „Po porovnávacích analýzách za asistence dalších vědců, počítačových programátorů, matematiků a dalších vzdělanců profesor Chang užasl, že "nadbytečná DNA" byla zřejmě stvořena jakýmsi "mimozemským programátorem". Cizí části uvnitř DNA, podivuje se profesor Chang, "mají své vlastní žíly, tepny a svůj vlastní imunitní systém, které důrazně vzdorují všem našim protirakovinovým léčivům." Profesor Chang dále specifikuje: "Naše hypotéza je, že vyšší mimozemská životní forma byla angažována do tvorby nového života a jeho pěstování na různých planetách. Země je pouze jednou z nich. Možná že po naprogramování nás naši stvořitelé pěstují stejně, jako my pěstujeme bakterie v laboratoři. Nemůžeme znát jejich motivy - zda šlo o vědecký experiment, či o způsob přípravy nových planet na kolonizaci či jde o dlouhodobý byznys pěstování života ve vesmíru."
 

Poslední vědecké výzkumy naznačují, že před lidstvem stojí nepředstavitelné možnosti, když se mu podaří vygenerovat kolektivní vědomí...
 

Záhadný prof. Chang

Článek vzbudil podezření už v době, kdy byl publikován – v roce 2007. Jedna zvídavá žena Linda M. Howeová oslovila pár dní poté, co byl zveřejněn, jiného genetika, profesora Johna McPhersona, bývalého spoluředitele Genome Center na Washingtonské univerzitě. Ten jí řekl, že o žádném profesoru Changovi ani jeho převratných objevech nikdy neslyšel. „Geny jsou a budou ještě tak dalších deset let záhada i pro specializované vědce,“ řekl J. McPherson. „Pro mne je největší záhada, jak to vlastně všechno funguje. Známe geny, můžeme se na ně podívat, ale stále ještě nevíme, jak to funguje. Je to velká hádanka.“
 

Mimozemští programátoři spěchali

John Stokes:
„Profesor Chang také naznačuje, že "Pokud uvažujeme v lidských obzorech, domnělí ´mimozemští programátoři´ pravděpodobně pracovali na ´jednom velkém programu´ sestávajícím z několika podprogramů a projekty by měly vytvořit různé životní formy pro různé planety. Zkoušeli také různá řešení. Napsali "velký program", vyzkoušeli ho, nelíbily se jim některé funkce, takže některé odebrali a jiné zase přidali, znovu vyzkoušeli, přidali další vylepšení, zkoušeli to znovu a znovu. Tým badatelů profesora Changa dále dochází k závěru, že "Domnělí ´mimozemští programátoři´ zřejmě dostali příkaz ukončit všechny své idealistické plány na budoucnost v případě ´projektu Země´, neboť čelili neúprosnému konci termínu. Velmi pravděpodobně ve velkém spěchu ´mimozemští programátoři´ drasticky omezovali velký program a dodali základní verzi zamýšlenou pro Zemi."
Připomíná to tak trochu filmovou sci-fi Prometheus, v které archeologové objevili v jeskynních malbách planetu, kde sídlí mimozemské bytosti, které stvořily homo sapiens a zmizely v hlubinách vesmíru. Mezihvězdná loď Prometheus poté odletí na tuto planetu, aby lidé uhasili svou zvědavost, kdo byli naši vesmírní Otcové a co měli za lubem. Když Otce najdou, tak se potom hodně diví. John Stokes s prof. Changem dále evokují informace o Anunnaki, kteří měli stvořit genetickými pokusy člověka, aby pro ně sloužil jako otrok-zlatokop. Také Anunnaki se po tomto převratném bioinženýrském počinu vypařili.
 
Prof.Chang přišel, aby dal těmto příběhům vědecké posvícení. Má to jen jednu chybu: prof.Chang zmizel. Rodí se snad nějaká nová konspirační teorie o zmizení geniálního genetika? To zatím nevíme. Prof. McPherson o kolegovi Changovi nikdy neslyšel a jeho „objev“ pokládal za nějaký žert. Také o možnosti, že by lidský genom mohl být stvořen mimozemšťany, vyjádřil své pochybnosti: „Pokud vím, nejsou pro to žádné důkazy. My nevíme jistě, odkud se tady DNA vzala, je možné, že první DNA přišla z vesmíru a potom se rozvíjela na zemi. To nevíme. Můžete se podívat na některé matrice a něco v nich uvidíte, ale další člověk tam uvidí něco jiného. Myslím si, že lidé tam vidí to, co chtějí,“ poznamenal Prof. McPherson.
 

Human Genome Project

Mezinárodní vědecký výzkumný program Projekt lidského genomu začal v říjnu 1990 na americkém Ministerstvu energetiky, ale podílelo se na něm několik dalších zemí. Jeho hlavním cílem bylo zjištění sekvence párů chemických bází v DNA a zmapování zhruba 20 000–25 000 genů lidského genomu z fyzikálního i funkčního hlediska. V roce 2003 byla zveřejněna konečná verze výsledků, které byly později podrobněji analyzovány. Genom každého lidského jedince (mimo identických dvojčat a naklonovaných organismů) je unikátní. Projekt nestudoval celou DNA nalezenou v lidských buňkách; některé oblasti (asi 8% z celého genomu) zůstávají nesekvencované.
 

DNA obsahuje obrovské množství informací včetně programovacího jazyka, jehož původ bez uznání vyšší inteligence, která vše vymyslela, těžko pochopit. Vypovídá také o nás - kdo vlastně jsme, my Češi, Moravané a Slezané...
 
Závěrem
Když si přečtete celý článek Johna Stokese o mimozemském původu lidské DNA, zjistíte, že prof. Chang poněkud cimrmanovsky spolupracoval s kdekým, například s finančním analytikem pracujícím pro Wall Street, s konzultantem na počítačovou bezpečnost i kryptografem. Ten článek mi připadá jako hodně dobrý námět pro hollywoodský thriller nebo science-fiction. Ale vědecký svět významně mlčí. Uvidíme, zda se profesor Chang ještě vynoří někde jinde než na Canadian Blog.
 

Vědci z londýnské Imperial College přišli podle BBC s novou teorií, že díky meteoritům se staly ze Země i Marsu planety vhodné pro vznik života...
 
Zdroje:
wikipedia.org
http://www.cestyksobe.cz/vedci-nasli-mimozemske-geny-v-lidske-dna-ab1322/
http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2007/01/08/01288.html
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_adn07.htm
http://www.gewo.info/health/DNA_1.htm
http://www.wallpapervortex.com/tag-dna.html