pondělí 15. října 2012

Astronomové zpřesnili měření rozpínání vesmíru, je o něco rychlejší

Vědci z NASA využili pozorování infračerveného vesmírného teleskopu Spitzer, aby zpřesnili měření rozpínání vesmíru. Nové měření poukazuje na rychlejší rozpínání vesmíru, než bylo doposud vypočítáváno z pozorování jiných zařízení. Nový odhad rychlosti rozpínání vesmíru, neboli hodnota hubblovy konstanty je 74,3 kilometrů za sekundu na jeden megaparsek.

 vesmír

Fakt, že dochází k rozpínání vesmíru objevil americký astronom Edwin Hubble už ve
dvacátých letech minulého století, když zkoumal vzdálené objekty,o kterých se
doposud myslelo, že jde o mlhoviny.
 
Ve skutečnosti pozoroval celé galaxie a rázem byl vesmír nesčetněkrát větší.
Při bližším prozkoumání galaxií zjistil, že drtivá většina je zbarvená do červena.
Jde o projevení dopplerova efektu, kdy jsou přibližující se objekty zbarvené
do modra a vzdalující se zase do červena.
 
Hubblův závěr tedy byl, že se vesmír rozpíná, do všech stran a zřejmě i od svého
počátku, vnikla tak teorie velkého třesku.

V devadesátých letech pak astronomové přišli na neočekávanou věc,
rozpínání vesmíru je stále rychlejší.
 
Vznikla tak teoretická temná energie, která působí opačně proti graviaci
a zapříčiňuje stále se zrychlující rozpínání vesmíru.
Astronomové se přirozeně snaží přesně změřit míru rozpínání a
charakterizují ji pomocí hubblovy konstanty.

Při předchozích výpočtech vědci vycházeli z měření Hubllova teleskopu,
který dokáže zachytit světlo v infračervené části spektra velmi blízké světlu
viditelnému lidským okem. Přišli na hodnotu 73,8 ± 2,4 (km/s)/Mpc
(jeden megaparsek je asi 3 miliony světelných let).
Nové měření Spitzerova teleskopu, který zvládne i hlubší infračervené vlnění,
umísťuje hodnotu hubblovy konstanty na 74,3 ± 2,1 (km/s)/Mpc. Kromě zjištění,
že se vesmír zřejmě rozpíná o něco rychleji, vědci také zpřesnili chybu měření
o asi 0,3 (km/s)/Mpc. 

Spitzer konkrétně měřil červený posun doplerova efektu u hvězd nazývaných cefeidy
(cepheids), u kterých je úzce svázána luminosita společně s frekvencí,
se kterou pulzují. Díky tomu lze přesně určit jejich vzdálenost od Země.
Infračervená pozorování mohou proniknout skrze oblaka prachu a plynů,
které hvězdy obklopují a díky tomu získat přesnější hodnoty.
Spitzer zkoumal 10 cefeid v Mléčné dráze a osm desítek hvězd stejného typu
v blízkém Velkém Magellanově oblaku.

Měření rychlosti rozpínání vesmíru úzce souvisí také s množstvím temné energie
ve vesmíru, která by měla tvořit až tři čtvrtiny veškeré hmoty a energie
ve vesmíru. Temná energie je doposud neznámý fenomén, který za zrychlujícím se
rozpínáním vesmíru stojí. Jak k rozpínání dochází a co je skutečně jeho původcem
je však nadále ukryto v temnotě vesmíru.

Autor článku: Otakar Zajíc

Žádné komentáře:

Okomentovat