sobota 26. května 2012

Pohled Androméďanů na galaktickou historii.

Alex Collier je „kontaktér“ mimozemské rasy lidského vzezření ze souhvězdí Andromeda. Mimozemské kontakty začal zažívat v dětství a trvaly až do puberty. Tyto kontakty pak na několik let ustaly, včetně období vojenské služby, kdy působil jako pilot vrtulníku v americké armádě a opět se objevily v roce 1985. Setkal se se dvěma Androméďany, kteří se stali jeho učiteli a vzali ho na palubu svých kosmických lodí včetně velké mimozemské mateřské lodi, kde ho po dobu tří měsíců učili. Androméďané mu poskytli informace o vesmírné spiritualitě, životě ve vesmíru a galaktických dějinách Země. Toto je v podstatě přepis závěrečné přednášky Alexe Colliera před jeho odchodem „do důchodu“ z přednášení o UFO v roce 2002. Ještě nikdy nebyla zveřejněna. Pojednává o informacích, které mu předaly jeho „Andromedánské“ mimozemské kontakty o galaktické historii. Tyto informace jsou důležité pro pochopení historických zásahů mimozemšťanů. Vyšetřování, která provedl šéfredaktor Exopolitics Journal svědčí o důvěryhodnosti Alexe Colliera jako někoho, kdo se fyzicky s mimozemšťany setkal. Mnohé díky Alexu Collierovi za povolení přepsat a zveřejnit jeho prezentaci. Pokusili jsme se přepsat tuto prezentaci co nejpřesněji. Přepis v anglickém jazyce provedl Teri Callaghan.

Úvod

Jmenuji se Alex Collier, chci vám moc poděkovat, že jste přišli. Je to pro mě velmi speciální událost. Miluji tato malá intimní sezení jako v obýváku. Cítím se tu velmi pohodlně, a když jsem ve svém živlu, rád mluvím a teď mám na to rozhodně náladu. Ještě jednou stručně projdu, co jsem říkal dnes ráno, protože někteří z vás u toho nebyli. V podstatě budeme mluvit o 22 mimozemských] rasách. Kniha, která bude připravena letos na jaře, se bude jmenovat „Defending Sacred Ground II, ET 22“ (Obrana posvátné země II, ET 22). Tuto knihu jsem chtěl napsat už deset let a nyní je čas to udělat. Správný čas je proto, že se v naší sluneční soustavě děje tak mnoho věcí, že bychom všichni potřebovali skóre karty. Doufám, že se s vámi budu moci podělit o vědomosti, o které se se mnou podělili druzí o tom, kdo tyto bytosti jsou a jak konkrétně souvisí se zemí, s námi.
Stručně řečeno, jsme složeni z mnoha různých ras, z dvaceti dvou, abych byl přesný. Je fyziologický fakt, že na této planetě existuje 22 různých druhů těla. A to je výsledek mimozemských ras. Nemohu říct všechno, co vím za dvě hodiny, protože dnes večer vystoupí ještě Mike Russ. Ale někde tady budu k dispozici a informace budou na internetových stránkách. Budete je mít hned, jak to bude hotové, zkontrolované a upravené. K dispozici bude také knižní verze, ale do té doby už budete ty informace mít. Pokud byste ji chtěli koupit pro své přátele, bude k dispozici. Nicméně bude zdarma.
Nebudu vykládat, jak to pro mě všechno začalo. Tu historku říkám už třináct let a odmítám to říkat znova. Na internetu najdete vše podstatně včetně prvního dílu mé knihy.
Nyní pozemské dějiny: učíme se velmi, velmi povrchní verzi pozemských dějin. Také se učíme, že jsme se vyvinuly z jediné buňky a že jsme v podstatě nehodou. Každý z nás je jen nehoda. Něco se stalo. Něco opravdu divného, ale zázračného se stalo pár šimpanzům a ta-dá jsme tady! Mělo by to být tak jednoduché.
Ve skutečnosti mám tu opravdovou verzi mnohem raději, než tu vymyšlenou.
Začnu s některými obdobími historie země, specifická období projdu a pak budu pokračovat, abych svá tvrzení dokázal. V knize to bude mnohem konkrétnější.
Zformování Země: začneme obdobím prekambria, před 4,5 miliardami až 554 miliony let.
Historie vyučovaná na Zemi
Země tvoří spolu s dalšími planetami sluneční soustavu. Země se rodí, život se probouzí. První tektonické desky se začínají pohybovat. Houby, rostliny, zvířata a organismy se vyvíjí a atmosféra je obohacena kyslíkem.

Historie vyučovaná Androméďany
Pradávná rasa, známá jako Zakladatelé, o které jsou Androméďané a Plejáďané přesvědčeni, že jde o starobylou rasu nazývanou Paa Tal, vytváří životní prostředí planet a země. Dělají to, aby se tyto planety a hvězdy sluneční soustavy staly vhodné a obyvatelné pro organismy a život, ztvárňují ekosystémy, které jsou naplněné vodíkem, kyslíkem, metanem a amoniakem. Ekosystémy, některé na bázi kyslíku, některé metanu, amoniaku nebo vodíku. To všechno jsou plyny pro zavedení a kolonizaci mikroorganismů, manites a všech druhů forem života. Samoreplikovatelné stroje a bombardování kometami a planetkami ke změně rotace a chemie planet. Trochu se teď budeme věnovat oněm samoreplikovatelným strojům.

Odstraňování měsíců ke změně rotace planety a pohybování planetou blíž a dál od jejího slunce buď sníží, nebo zvýší záření, kterým jsou planety vystaveny. Teď chci, abyste věděli, že tento konkrétní inženýrský úděl pohybování planetami blíž a dál od slunce, pohybování měsíci a přidávání měsíců je činnost, která je dnes v celé galaxii i jiných galaxiích naprosto v plném proudu. Je to budování sluneční soustavy. Děje se to hodně.
Jsou rasy, dokonce i Androméďané, které jsou schopné vytvořit sluneční soustavu.
Zdá se, že všechny projekty byly navrženy ke vniknutí do mnohých hvězdných soustav a planet obyvatelných pro organický život. Byly objeveny malé stroje, které byly postaveny tak dávno, že nikdo vlastně s určitostí neví, kdo je postavil. Nemohou být replikovány a nikdo přesně neví, jak byly postaveny.
Dám vám příklad na Androméďanech. Androméďané jsou přibližně o 4300 až 4500 let technologicky vyspělejší než my. To je údaj v našich letech. Pro nás je rok 365 dní. To je jedna rotace kolem našeho slunce. Androméďané počítají roky úplně jinak. Ve skutečnosti téměř všechny mimozemské civilizace počítají roky úplně jinak. V jejich pojetí věku to, co považují za rok je, když je každá buňka jejich těla zcela duplikovaná, replikovaná. Kdybychom to tak dělali, jeden rok by se rovnal sedmi letům v našem těle.
Replikovat každou buňku v jejich těle trvá přibližně 34 let v našem čase. Takže je těžké dát vám přesná data, kdy říkají, že se něco stalo, přizpůsobená našemu pojetí času. Ve skutečnosti, když řeknu, že to bylo před 4 tisíci lety, je to mnohem déle. Ale měli potíže vysvětlovat mi něco v našem pozemském čase, protože oni se pojmem času nezabývají. Prostě ne. Udávám vám tato čísla v pozemských letech jenom proto, abych vám dal představu o tom, jak obsáhlá je naše historie.
Překvapivě tyto stroje stále fungují. Pro tyto stroje není v angličtině pojmenování. Neexistuje pro ně ani symbol, který bychom mohli zahrnout. Bylo mi vysvětleno, že je to stroj na antihmotu. Vytváří věci. Tvoří molekuly, které pak vytváří atomy a ty pak vytváří fyzičnost. A jsou to skutečné stroje. Jsou jako počítače, kde si můžete naprogramovat, co chcete; a tento stroj to doslova vychrlí a ukáže a je to tady, fyzicky.
Kdyby každý z nás jeden takový stroj měl, bylo by to jako výhra v loterii každý den. Mike si rád dělá VW. Mohl by si sám nový VW udělat hned, jak by byl na světě nový model, hned, jak by věděl, co chce. Mohl bych vytvořit chůvu, abychom si mohli se ženou vyrazit. Prý sedm z těchto strojů funguje a má je sedm různých ras. Jsou to archeologické nálezy, objevy, tyto, pro nedostatek lepšího slova, atom vyrábějící stroje. Jeden existuje zde na této planetě.
Také objevili pokročilé stavební komplexy, velmi velké stroje a kompletní ekosystémy tvořící zem. Pozemský organický život je v naší galaxii mnohem méně častý než ekosystémy vodíku, protože jsme limitováni; kyslíkové (O2) ekosystémy jsou omezeny geologickou přítomností vody. U kyslíkových forem života, což je vše na této planetě, musí být voda. Nejcennější, co máme, je náš ekosystém, naše biosféra. Druhá nejcennější věc, co máme, je samozřejmě voda.
1123
Souhvězdí Pastýře (BOOTES). Člen rodiny Velké medvědice (Ursa Major). Souhvězdí Bootes, Pastýř, je letní souhvězdí. Skutečným významem Bootes je „honák volů“, ale vzhledem k blízkosti souhvězdí dvou medvědů (Ursa Major a Ursa Minor – Velká medvědice a Malý medvěd), je také označován jako „strážce medvědů“.
Když se podíváme na Nibiru, celá naše planeta bývala sladká voda. Oceány byly zasolené. A to způsobil Nibiru z hvězdné soustavy Pastýře, protože chtěli kontrolu nad vodou. Osolili moře. V době, kdy tak učinili, zde byly pouze 4% sladké vody a měli nad ní absolutní kontrolu. Kompletní zasolení oceánů trvalo 36 let. A všechny formy života ve vodě měly také čas se velmi pomalu přizpůsobit. Ale my jsme potom tu vodu už pít nemohli.
Tyto údaje jsou všechny v našich letech, to je jediný způsob, jak vám to budu presentovat; jinak to bude příliš matoucí. Vodíkové ekosystémy jsou mnohem početnější, stejně jako metanové, protože nejsou složité. Kyslíkové ekosystémy jsou velmi komplexní, nejkomplexnějšího v galaxii. Archeologické důkazy, záznamy a legendy ukazují na Zakladatele, Paa Tal, jako na tvůrce a správce této galaxie. Toto zmizení a/nebo zánik Zakladatelů se zdá být záměrné. A co to znamená je, jak mi to bylo vysvětleno; všichni víme, co znamená zmizení. Pro Androméďany, když hovoří o zániku, to znamená, že pokud o nich neexistuje žádný fyzický záznam na třetí dimenzi, pak na třetí dimezi zanikli. To ale neznamená, že jsou pryč. Je možné, že vystoupili nebo povstali do vyšší frekvence nebo klesli na vyšší frekvenci (o své vlastní vyšší frekvenci), aby vytvořili pro lidské vědomí existenci třetí dimenze, a když se tak stalo, odešli. Na třetí dimenzi ale zanikli.
U těchto konkrétních informací, které budu sdílet v příštím roce, je důležité, snažit se dosáhnout toho, abyste uvažovali holograficky. Tyto informace obsahují mnoho skrytých smyslů a je obtížné se to pokusit vyjádřit, protože anglický jazyk je natolik omezující, abych se pokusil vytvořit představu o tom, jak se to vše stalo.
Když Paa Tal patrně podle archeologických záznamů odešli, začaly se objevovat jiné formy života, formy schopné cítit, plazi, lidé, plazmatické, metanové formy života a objevují se v naší galaxii v plné formě. Teď se zamyslete nad termínem: objevují se v plné formě. To znamená, že přišly odněkud jinud, nebo byly odjinud dovezeny. Pro to tady nebyly žádné miliony a miliony let evoluce. A to je stejný problém, který mají naši archeologové na planetě Zemi. Neustále se zastávají evoluce, ale v geologických či archeologických celkových výsledcích žádný důkaz evoluce neexistuje. Prostě není.
Věci se objevují zcela formované. To je úžasné.
A teď, jsou Paa Tal archandělé, jsou Paa Tal bohové?
Nikdo neví, co jsou a to je důvod, proč je nazývají pouze Zakladatelé, protože neví. Neví. Androméďané říkají, že je „stvoření“, je „tvůrce“. Ve svých tradicích říkají, že nemá dominantní mužskou frekvenci. Podle jejich názoru má dominantní ženskou frekvenci. Podle jejich názoru, a řeknu vám, že jsou opravdoví chlapi, byla stvořitelem bohyně.
Existuje.
Tak tímhle obdobím jsme prošli.
Prvohory, 554 až 245 milionů let: dramatický bouřlivý rozvoj různorodých, mnohobuněčných zvířat. Říká se to, protože najednou je tady všechno, je to v geologickém záznamu. Neví, jak se to tam dostalo, odkud to pochází, ale je to tam, tak se jen řekne: „No, prostě se to vyvinulo, tak se věci mají!“
Všechny ty různé věci se objeví z ničeho nic. U všech živých zvířat se objevují druhy a objevují se během několika milionů let. Opět, neexistuje zde žádný evoluční proces. Jen je začínají vidět v archeologickém záznamu a každý druh existuje v různých částech našich soudobých kontinentů.
V době, kdy se toto dělo, byly severní a jižní pól odlišné. Planeta doslova ležela na straně. Již zaznamenala posun pólů, jeden z mnoha. To je, když se fyzický severní a jižní pól otáčí, obvykle následujíce posun magnetického pole, pokud k němu dochází samo o sobě. Pokud to není samo o sobě, je to proto, že planetu zasáhli planetka nebo asteroid, způsobili její naklonění a pak se stane, že magnetické póly to buď v průběhu času zkorigují a planetu otočí zpět, nebo budou magnetické póly následovat. Mechanice tady toho nerozumím.
Západní pobřeží Severní Ameriky se táhlo od východu a na západ podél rovníku. Afrika byla jižní pól. Najednou v tomto období před 245 miliony let, vyhyne 90% veškerého mořského života a zvířectva. Nikoliv rostliny a zvířectvo, ale mořský život a zvířectvo. Člověk by si myslel, že když se stane něco dramatického, ovlivní to vše.
Ale to se nestalo. Byli to jen savci a zvířectvo.
Stejné období, 544 až 245 milionů let: mimozemská historie, Androméďanská mimozemská historie. Rasy ve sluneční soustavě začaly rozvíjet kosmické lety. Většina je schopna cestovat pouze v rámci vlastní hvězdné soustavy. Někteří jsou však schopni cestovat mimo své soustavy a začali kontaktovat a objevovat jiné kultury.
Začíná obchodování mezi hvězdnými soustavami. Vytváří se a vyjednávají obchodní cesty. Začalo sdílení technologií a vývoj nových systémů vesmírného cestování. Začal také proto, že nyní vesmírné kolonie, různé rasy, které zde byly zřízeny, a které přišly plně zformované, přišly na to, jak se dostat z vlastních planet a hovoří nyní s jinými lidmi, získávají jiné pohledy a sdílí nápady a názory.
O tomto tématu jsem ještě nemluvil a na této přednášce ani nebudu, ale došlo také k mnohým nedorozuměním, a to zejména mezi vodíkovými kulturami a kulturami kyslíkovými. A později, až se k tomu dostaneme, vysvětlím, proč k některým nedorozuměním došlo.
Byly utvrzeny smlouvy mezi hvězdnými systémy a rasami. Jedna konkrétní rasa bytostí schopných vnímat, která byla ve vesmírném cestování mnohem vyspělejší, vyrazila na cestu k prozkoumání galaxie. Byli to Drakoniáni, Ciakar. Byli úplně první, podle Androméďanů, kteří se skutečně dostali z planety. V té době byli nejvyspělejší.
Je to neuvěřitelná rasa … Mají neuvěřitelně absurdní předsudky a sklony. Ale to nic nemění na skutečnosti, že jako kultura učinili některé neuvěřitelné věci a mnoho dalších ras se od nich také naučilo. Jejich vesmírná plavidla v té době, byly duté měsíce a planetky, které zrenovovali, přistavili, vytvořili své vlastní interní ekosystémy a vybavili je pohonem. Některé z nich používaly palivo, které není jako nafta, co my máme, byl to jakýsi druh gelu, který se těžil v jejich hvězdném systému. A vytvořili motory na kinetickou energii; tak, jak jsem tomu porozuměl, je to jakýsi typ elektřiny.
Druhohory, před 245 až 65 miliony let:

Pozemské dějiny

„Druhohory“ znamenají střední zvířata. Je to období, v němž se světová fauna drasticky změnila. Nezměnila se předtím, ale teď najednou ano. A došlo i k velké změně zemské vegetace. Vyvinuli se dinosauři. No, objevili se z ničeho nic, a vyvíjeli se období triasu a jury, teprve pak vyhynuli. Další asteroid zasahuje Zemi  v Atlantském oceánu u pobřeží nynější Kolumbie.
Bylo to záměrné?
Zdá se, že nikdo neví, jestli ano nebo ne. Ale zajímavé je, že pokaždé, když planetu zasáhne nějaký asteroid nebo dojde k posunu pólu, nastane na Zemi nebo v jejím ekosystému radikální změna a stává se více a více vlídnější pro lidský život. Před 244 miliony lety jsme na této planetě prostě nemohli žít. Bylo příliš mnoho věcí, které by nám ublížily.
 Mimozemské dějiny
Před 245 až 65 miliony let: Mnoho planetárních civilizací je zcela schopno cestovat vesmírem. Meziplanetární obchod je extrémně [dobře] navázán; vzrůstá potřeba přírodních zdrojů a způsobuje prozkoumávání galaxie vyspělými cítícími bytostmi. V tomto bodě již probíhalo vesmírné cestování a obchod přes 17 milionů pozemských let; 17 milionů let. Podívejte se na to, co jsme my dokázali za 4 tisíce let. A víme, že jsme byli zadržováni a také víme, že existují technologie, které před námi byly skryty.
Nelépe zavedenou hvězdnou rasou jsou Ciakar z Alpha Draconis neboli Drako, civilizace hvězdy Orion a hvězdného systému Lyra Vega. Kolonizace je v plném proudu. Mnoho planetárních aliancí stanovilo pravidla kolonizace a dostávají se dále a dále do galaxie. Takže před 245 miliony let naši hvězdní bratři, naši předkové, protože oni jimi jsou, protože my jsme součet dvaceti dvou těchto ras, naši předkové již cestovali vesmírem … Stanovovali si mezi sebou pravidla kolonizace. Připadá mi to prostě úžasné.
Objevení vesmírných dálnic; o kterých naši vědci teoretizují, že existují jako červí díry. Vesmírné dálnice existují. Jsou objeveny v tomto období. K dnešnímu dni jich bylo jen v naší galaxii objeveno sedmnáct, 17 červích děr. A pro ty z vás, kteří nevědí, o čem mluvíme, toto je naše galaxie [ukazuje na mapu hvězd], ty malé tečky jsou hvězdy, a máte tady tunely, které vedou do různých částí galaxie. Jen malý příklad … naši vědci teoretizují, že kdybyste se mohli na jeden napojit, jste na druhé straně galaxie v okamžiku, mrknutím oka. Stejně jako ve filmu „Stargate“ (Hvězdná brána)
Několik z nich se napojuje na jiné galaxie. A musíme předpokládat, že alespoň jeden z těchto spojovacích tunelů vede do Androméďanské galaxie, což by bylo tady. Takže máte díru, máte díru tady, teď máte způsob, jak se sem dostat neuvěřitelně rychle. Takže to není situace, kdy nasednete do rakety a než se dostanete do svého cíle, zemřou všichni stářím, protože galaxie je obrovská a neustále se rozšiřuje.
Ale jak se galaxie rozšiřovala, zanikla řada z těchto tunelů soustředěného času; to je Androméďanský pohledu na to, co červí díra je: tunel soustředěného času. Nemohu vám to lépe vysvětlit. Mám nějaké poznámky, které jsou stále ještě uchovávány ve skladu v jiném státě, kam jsem je musel dát kvůli bezpečnosti a zatím jsem je nevyzvedl. Ve skutečnosti existují tři krabice s poznámkami, o tom radši ani nemluvme.
Některé z těchto tunelů praskly. Jinými slovy, jak se galaxie rozšiřovala, vyskytly se v těchto červích dírách či vesmírných dálnicích zlomy. Do současnosti, mluvím o době před jedenácti měsíci pozemského času, žádná z galaktických ras neví, jak byly vybudovány nebo kdo je zbudoval. Nelze je opravit, protože nevíme, jak byly postaveny. Nikdo neví, jak byly postaveny. Mnozí předpokládají, že je stvořili Zakladatelé. Pomocí nich byli schopni všeho toho formování země a budování ekosystémů v galaxii v přípravě na život, který zde má být zaveden.
Existuje předpoklad, že to oni je vybudovali. Pravdou je, že to opravdu nevíme jistě. Mohl je postavit někdo z dřívějších časů, nevíme. Podle Androméďanů, je třetí rozměr, jak ho známe, je 21 miliard let starý. Vesmír, který aůe zahrnuje všechny rozměry, je starý 21 bilionů pozemských let, což je závratné číslo.
Podle Androméďanů v naší galaxii nepraskly pouze dvě červí díry. Takže ze sedmnácti jsou dvě stále plně funkční. Při vzrůstání obchodu dochází také k šíření forem života. Experimentování s přesazováním forem života a vegetace je v plném proudu. Nyní se vraťme k datům.

Před 245 až 65 miliony let

Naši mimozemští předkové nyní přesazují vegetaci a formy života z ostatních systémů do jiných hvězdných systémů. Přesazování forem života je jediný život, který má potenciál. Jejich skutečnou definici potenciálu vám říct nemohu, protože ji nevím. Ale podle Moraneye se může tento potenciál rozvinout pouze v komplexních ekologiích. A zdaleka nejkomplexnější ekologií nebo ekosystémem v galaxii je O2, na kyslíku založený ekosystém, což je to, co jsme. Opravdu složité ekosystémy se vyskytují pouze na relativně malém počtu planet v galaxii.
Nyní to může být několik miliard planet, ale když vezmete v úvahu, kolik sluncí a kolik skutečných hvězdných systémů máme, je to ve skutečnosti malý počet, i když my bychom si řekli: „Můj Bože, tam existuje dvěstě miliard světů?“ Pro nás je to ohromující číslo. Ale ve velkém rozsahu je to ve skutečnosti velmi malé množství, protože vodíkové ekosystémy zdaleka převažují nad ostatními.
Z toho vyplývá, že je třeba si uvědomit, že komplexní ekosystém celé planety je další nejcennější věc ve vesmíru. Druhy však přicházejí a odcházejí. Ale opravdu bohatá biosféra přetrvá tak dlouho, dokud není ohrožena. Dinosauři, ptáci a ovocné stromy jsou dovezeny do naší sluneční soustavy a přesazeny do třech ekosystémů v naší sluneční soustavě. Těmi jsou: Země, Mars a Uran.
Všechny rozvinuté mimozemské rasy již vtiskly svým civilizacím, že zachování biosfér bylo a je prostě nutností. To je před 245 až 65 miliony let. Již tehdy učily své děti o chránění ekosystému.

Třetihory a čtvrtohory: před 65 miliony let až do současnosti.Projdeme si toto období a pak se dostaneme k nějakým dalším věcem. 

Historie vyučovaná na Zemi

Někdy se nazývá érou savců, protože se v této době objevují největší suchozemští tvorové a savci. Jsou také nazývané érou kvetoucích rostlin, hmyzu, ryb a ptáků.

Historie vyučovaná Androméďany

Naše sluneční soustava je stále častěji navštěvovaná. Tři velmi složité ekosystémy zde již existují. O tom jsme už mluvili. První soběstačná biosféra se nazývá „Eden; budu používat toto slovo, protože tak ji nazývali Orióňané, Nibiřané i Plejáďané. E-Den, který znamená zahrada. Je to plně přesídlitelná biosféra, která má vše, co potřebují, aby existovali někde jinde.

Opravdu neoceňujeme, jak moc chytří naši předkové byli, protože ne vždy cestovali v obrovských vesmírných plavidlech. Ale to, co se naučili je cestovat nalehko a postarat se, aby měli cokoliv, co potřebují nebo aby si to mohli vypěstovat. Prakticky každá mateřská loď má vnitřní ekosféru. Vidíme průzkumná plavidla.

Vidíme čtyři, pět, sto mílové plavidlo. Stomílové plavidlo může mít uvnitř nějakou ekosféru, protože má posádku a posádka musí jíst, takže uvnitř těchto vesmírných plavidel vytvoří prostředí podobné parku a ekosféru. Většina plavidel, která Zemi zasáhla, jsou pouze malé průzkumné lodě. Kdyby Zemi zasáhla sto mil dlouhá mateřská loď, došlo by k posunu pólů a každý by to věděl. Ale co se týče velmi velkých lodí, dám vám příklad Androméďanské mateřské lodi.

Jedná se o komplexní sféry a uvnitř jsou sami sobě kompletními světy. V centru těchto plavidel, která mohou být až tři, budou mít až 21 mil dlouhé ekosystémy podobné parku. Ten, který jsem viděl, měřil 21 mil od jednoho konce ke druhému. Mateřská loď byla 900 mil dlouhá, a kdybych měl doslova vidět každý centimetr této lodi, trvalo by mi to 25 let. Tak byla veliká. Měla všechno. V těchto parcích jste ani nemohli říct, že jste ve vesmírné lodi. Mysleli byste si, že jste v parku, v Agora Hills Kalifornie, v národním parku Rocky Mountain, v Central Parku (i když tam bych se mermomocí zdržovat nechtěl), ale bez kriminality.

A jsou úplně soběstační, všechno se pěstuje na palubě plavidla. Takže, když přijdou sem a vyšlou na povrch planety svůj tým, říkají:

„Dobře, zakládáme Eden, protože tým tady zůstane, aby prozkoumal rostlinný života, geologii planety, minerály, co má.“

Co dělají je, že doslova shodí … až 12 antén válcovitého typu. Tyto antény zasadí do země, alespoň 1,6 kilometrů hluboko. A když je zapnou, připojí se. A když se připojí, vytvoří kupoli, kupoli frekvence.

A potom vše, co udělají je, že vyloží rostliny, ovocné stromy, vše, co potřebují, a tato biosféra přesně odpovídá jejich fyziologii. Nemá příliš mnoho kyslíku, nemá příliš mnoho uhlíku, je přesně to, co potřebují. Může to být i vodík, protože potom, co odejdou, nosí skafandr a mohou jít ven a dělat svou práci. Ale když se vrátí z práce, vrátí se do své biosféry a je to jako žít na domovské planetě. To je to, o čem mluvím; to je Eden. To je to, o čem celé ty roky mluví Richard Hoagland, kupolovité konstrukce; to je přesně to, k čemu tyto věci jsou, byli. Je to síla a běhá mi z toho mráz po zádech!

Úplně první byla založena v nynější Severní Americe, spolu s další na nynější hranici Nového Mexika a Arizony. Založili ji a zřídili Ciakar, kteří jsou formou života založenou na vodíku, takže museli mít něco podobného. Vodík je plyn; není to něco, co můžeme použít. Naše fyziologie by nám neumožňila ho dýchat a žít v takovémto prostředí. Ale vodíkové bytosti mají sklon být velmi velcí, trochu pomalejší v pohybu. Frekvence jejich těla, rytmus jejich biosystému má tendenci být mnohem pomalejší než u kyslíkových forem a jedna věc o formách života založených na vodíku je, že nemohou ve vesmíru překročit rychlost světla.

O formách založených na kyslíku se ví, že mohou překročit rychlost světla až čtyřikrát. To byl bytosti založené na vodíku skutečný problém. Na přednáškách před lety jsem hovořil o tom, jak je předsudek mimozemským názorem. Všechny předsudky, které máme, jsme se naučili. Utvořili jsme si některé naše vlastní, ale původní „nemít rád žádného své vlastní rasy“ nás naučili tyhle bytosti před miliony a miliony lety.

Tento první Eden byl vytvořen před 899.701 pozemskými lety Ciakary na hranici Nového Mexika a Arizony. Reptiliáni mají stále rádi poušť. Tato biosféra byla nejprve obydlena … reptiliánskou civilizací kastovního systému. Je to monarchie, ale také kastovní systém a zjistíte, že je fantasticky podobný těm v Anglii, kde je království. Existuje zde vznešená třída, což jsou vévodové, šlechtici. Pak jsou zde rolníci, kteří dělají všechnu špinavou práci, kteří doslova dělají všechno. Je to přesně takhle.

Podle Moraneye, byla první biosféra postavena vznešenou kastou reptiloidních bytostí a byli první, kdo tady zůstal. Nebyli to skuteční členové královské rodiny. A něco, co dodal jako dodatečnou myšlenku je, že nemají dětství. To je pravděpodobně důvod, proč jsou všichni odvážní.

V naší galaxii jsou uznávaní jako zvířata schopná citu. Jsou vynikající filosofové a básníci. A my si myslíme, že jsou jen velké, němé ryby, ale patrně jsou naprosto úžasné, úžasní savci. Mnoho starých ras je obdivuje kvůli jejich krásným písním a vyprávění příběhů. Mají legendární příběhy o velrybím snu, který je památkou rasy kytovců. Tak vypráví příběhy o svém rodu, které nazývají „velrybím snem“. Pokud lidé na Zemi tyto druhy vyhubí, nebudou již v galaxii existovat. (Star Trek). Někteří ze spisovatelů jsou zasvěcení. Nevím, kde ty věci berou, ale úplně do toho vidí. A to stejné platí pro delfíny. Neznáme jejich jazyk; je to velmi sofistikovaný jazyk, sofistikovanější než angličtina. Je to ternární jazyk, což je důvod, proč mu nerozumíme, protože náš jazyk je tak jedno-dimenzionální.

Prosazovací války

V lidské rase prosazovací válka znamená, když někdo (ať už se jedná o rasu lidskou, reptiliánskou nebo rasu dýchající vodík, kyslík či metan nebo amoniak) překročí mez a udělá něco tak závažného, že doslova vstoupí do války s cílem potrestat, něco prosadit, prosadit nějaké omezení. Co se v našem solárním systému bude dít v pár příštích letech je klasifikováno jako prosazovací válka.

Nejedná se o policejní akci; přicházejí nám nakopat zadek, protože překročili mez. A nejsme jediným hvězdným systémem; existuje 21 dalších hvězdných systémů, které mají přesně ten samý problém jako my.

Chtějí z naší planety a měsíce úplně dostat vše přítomné, konec příběhu; chtějí to odsud pryč. Pokud je pravda, že měsíce Marsu již nejsou na oběžné dráze kolem Marsu a že jsou ve skutečnosti na oběžné dráze kolem Země, pak se stane něco zásadního.
O (Otázka): Cožpak je lidé nevidí?

AC (Alex Collier): Zdá se, že ano. Lidé pořizují fotografie a pozorují je. Já sám jsem to nezažil, protože žiji příliš blízko Denveru a tam je mnoho veřejného osvětlení. Ale na východě jsou lidé, kteří říkají, že je vidí a také lidé v Evropě, kteří je pozorují. Při zatmění Slunce v Turecku před několika lety pořídili evropští reportéři, kteří ho fotografovali, snímky dvou objektů. A když reportéři snímky zvětšili, vypadaly tyto objekty přesně jako Phobos a Deimos následující Měsíc.

Oba objekty jsou vesmírná plavidla, staré, duté, přestavěné planetky s ekosférou uvnitř a pohonem na vnější straně. Jedná se o starší model; najdete je na každém dobrém bazaru kosmických plavidel. [Smích]. Podle Moraneye, a to bylo před mnoha lety před jejich údajným opětovným vstupem do naší atmosféry nebo gravitačního pole, Moraney řekl, že naposled, kdy konkrétně Phobos (nezmínil Deimos) vstoupil do zemské atmosféry nebo gravitačního pole, začal Velký mor.

V této době existují všemožné záznamy o vesmírném plavidlu plujícím vesmírem; William Brambly je má ve své knize „The gods of Eden“ (Bohové Edenu). Záznamy hovoří o hvězdných lodích, které letí vesmírem a shazují spory. Je to vymycování. Než se dostanu k jiným rasám, chci projít ještě pár věcí.

Delfíni a velryby

V naší galaxii jsou uznávaní jako zvířata schopná citu. Jsou vynikající filosofové a básníci. A my si myslíme, že jsou jen velké, němé ryby, ale patrně jsou naprosto úžasné, úžasní savci. Mnoho starých ras je obdivuje kvůli jejich krásným písním a vyprávění příběhů. Mají legendární příběhy o velrybím snu, který je památkou rasy kytovců. Tak vypráví příběhy o svém rodu, které nazývají „velrybím snem“. Pokud lidé na Zemi tyto druhy vyhubí, nebudou již v galaxii existovat. (Star Trek).

Někteří ze spisovatelů jsou zasvěcení. Nevím, kde ty věci berou, ale úplně do toho vidí. A to stejné platí pro delfíny. Neznáme jejich jazyk; je to velmi sofistikovaný jazyk, sofistikovanější než angličtina. Je to ternární jazyk, což je důvod, proč mu nerozumíme, protože náš jazyk je tak jedno-dimenzionální.

Velryby a delfíni pochází z Cygnus Alfa. Menšího hvězdného systému, který obíhá kolem centrálních sluncí Deneb, Sidar, Denaia a Alderia odkud pocházejí. Největší populace velryb a delfínů je právě zde. V tomto souboru menších hvězd jsou tisíce hvězdných systémů. Chtěli migrovat, chtěli prozkoumávat jiné světy, chtěli přidat něco k velrybímu snu.

1
Cygnus Alfa, α; nazývaná Deneb, což v arabštině znamená ocas. Velikost 1,33. Je bílý veleobr, který je od nás vzdálen zhruba 3200 let a je 60.000 krát větší než naše slunce. Je to neobyčejně krásná hvězda.

Byli zde přesunuti před miliony lety a zaznamenávají. Mám za to, že když se jim narodí mláďata, učí je píseň a tato píseň je příběh o jejich původu a historii, kterou se naučili o domovském světě. To je píseň, kterou zpívají. Zpívají píseň o rodu. Jednu za druhou; učí je všechno, co ví. Je to naprosto úžasné ….

 

Redakční poznámka

Nyní následuje druhá část závěrečné přednášky Alexe Colliera před jeho odchodem „do důchodu“ z přednášení o UFO v roce 2002. Ještě nikdy nebyla zveřejněna. Pojednává o informacích, které mu předaly jeho „Andromeďánské“ mimozemské kontakty o galaktické historii. Při přípravě druhého přepsaného dílu jsme přišli na to, že 45 minut Alexovy přednášky z DVD nahrávky záhadně zmizelo. Chybělo mnoho důležitých informací o historii několika mimozemských ras.

Když šéfredaktor tuto chybu 2. ledna 2008 objevil, Teri Callaghan byla tak laskavá a těchto 45 minut pro toto vydání Exopolitics Journal přepsala. Vzhledem k důležitosti chybějícího materiálu by nebyly od věci spekulace, že jedna z mimozemských ras kritizovaná v těchto chybějících 45 minutách nechtěla, aby byl tento materiál zveřejněn.

Chybějící materiál zahrnuje vše, co následuje až po další redakční poznámku. Pokusili jsme se přepsat tuto prezentaci co nejpřesněji.

[... Pokračování]

O několik tisíc let později, vlastně pár set let později, tady vytvořili “kolonii Eden” bytosti  z hvězdného systému Orion.

2V Orionu přicházejí bytosti z planetárních systémů Rigelu a Betelgeuse; to jsou tyto systémy zde [ukazuje na souhvězdí Orion]. Jednu z planet u hvězdy Rigel, bytosti z Orionu nazývají „Cyclopisis“. Tedy v jejich jazyce se nazývá Cyclopisis.

Kdykoliv se nachází ve formální funkci uvnitř nějaké galaktické události, kde jsou i jiné hvězdné rasy … dodržují správný způsob, jak se představit. Dělají to i Androméďané a zřejmě je to tradice a všichni, ať už nepřátelé nebo ne, se dohodli na těchto specifických tradicích představování, aby nedošlo k nedorozuměním. Takže se vytvořila tradice a každý se jí řídí, bez výjimky. To je to, co oni dělají.

Představíte se, udáte své celé jméno, hodnost nebo úřad a hvězdný systém, ze kterého jste. Takže, „Alex Collier, otec (nemám hodnost ani úřad), Sol System, Terra 3.“

Tak bych se správně představil, takže komukoliv se představuji, ví, kdo jsem a odkud jsem. Pokud jste mimozemský, většina z nich jsou telepati, podávají stejné informace, ale přitom se vám také mihnou hvězdné mapy, protože jsou v jejich hlavě. A ostatní rasy to hned vezmou na vědomí, protože dostanou všechny tyto údaje.

Orion založil svůj Eden na jednom z území dnešní Číny. Datum: před 763 132 lety.

Krátce poté Capella, jež je energetickou součástí Velké medvědice a Malého medvěda. Kapelané založili svůj první plně funkční Eden před 741 237 lety na základně Mt. Yogan v jižním Chile. (Cerro Yogan, jeden z nejvyšších vrcholů Tierra del Fuego, dosahuje výšky pouze 2469 m - 8100 stop)

31

Dalšími jsou Vegané (ne, není to rasa živící se rostlinami) [smích], jsou ze systému Vega; jsou pro nás známí také jako Lyřané, kteří jsou doslova našimi lidskými předky. Založili svou první kolonii před 701 655 lety v severní Africe, podél dnešní hranice Libye a Nigeru.

A chci, abyste věděli, že z archeologického pohledu byly v Etiopii ponechány absolutně úžasné věci, které je třeba ještě vykopat a které nepostavili nějací  jeskynní lidé.

Dále máme Kasiopeany: před 604 003 lety. Toto je zcela insektoidního citu schopná rasa, která měla svou základnu v Alžírsku v severní Africe.

Další je „Butese“ [pravopis nejistý]: Dnes je známe pod pojmem Nibiruanci. Založili svůj první Eden před 585 133 lety v Káhiře, Egypt.  Butese měli velmi zvláštní vztah k Orionu. (Celá pozdější pyramidální platforma při pobřeží Nilu v Egyptě kopíruje hvězdnou oblast Orionu.  Zdaleka tedy nejde jen o pás Orionu. Toto území je také vyladěno na vlnovou délku tohoto souvězdí. Podrobné info na mém kurzu od 15.8.2009, pozn. J.CH.) Pak sem Orion poslal před 87 300 lety další tým, který se usadil v oblasti dnešního Perthu, Austrálie.

Země nebyla v poloze, v které je dnes. Pokud byste vzali dnešní planetu a doslova ji položili na bok, tak tam kolonizovali, ale toto jsou názvy, které známe dnes.

Když tu některé kolonie byly po určitou dobu a získaly všechny informace, které potřebovaly, tak odešli. Ale Země se neustále mění. Šlo především o mimozemské rasy založené na vodíku a dýchající plynné směsi s dominancí vodíku. Takže, když se dostanou na svou domovskou planetu, je v porovnání s velmi složitým kyslíkovým ekosystémem, který mají a ve kterém žijí rasy založené na kyslíku, jednotvárná.

Jsou nesmírně fascinováni a podle Moraneye se snažili pouze zkoumat vegetaci a formy života zde, v ekosystému, kde se dýchá kyslík. Ale také se je snažili geneticky manipulovat tak, aby je mohli vzít domů a udělat z nich formu založenou na vodíku. Hodně to bylo o tom. Tady se stali mistři genetiky při tom, jak se snažili převést kyslíkové formy života na vodíkové. Protože jsme požehnaní; ti, kteří dýchají kyslík, jsou obdařeni velmi složitými, nádhernými ekosystémy.

42Lyřané se vrátili před 83 400 lety. Už byl někdo v Baskicku? O jejich jazyku nikdo neví, odkud se vzal. Ve skutečnosti je to pradávný jazyk Lyřanů, který přežil, je mimozemský. Ve skutečnosti všechny jazyky mají galaktický, ale tento je stále velmi blízko původnímu jazyku. Víte o tom, že jazyková frekvence ať již ve verbální, nebo písemné rovině strukturuje frekvenční naladění lidského vědomí?

Bytosti z Orionu se vrátili před 73 414 lety do oblasti Mt. Neblina na hranici Venezuely a Brazílie.

V období před 71 933 př.n.l (počítáno v roce 2002).: Je založena Lemuria  jako společná kolonie. Mnohé z těchto ras se rozhodly „Ok, spojme své zdroje.“ A přemístily své Edeny na kontinent v Tichém oceánu.

Těmito hvězdnými národy byli:

 • • Lyřané
 • • Sirius A
 • • Plejáďané: rasy z Teygety a specificky z MeropeTěchto dvou hvězdných systémů z Plejád – (ukazuje na sestavu hvězd).

No, hodně lidí Plejáďané fascinují, mě ne. Ale budu o nich hovořit za chvíli. . Nicméně je založena Lemuria jako kolektivní kolonie, takže teď všichni pracují společně.
To je dobré znamení, nicméně to netrvalo.
V období 57 600 př.n.l. je založena Atlantida. Někde v období kolem 65 000 př.n.l. dochází k silnému nedorozumění a rozlobění Plejáďané odchází. Pak se do našeho hvězdného systému vrátí a je založena Atlantida.
Opět jsou to Plejáďané, Nibiru, bytosti z Alderbaranu, Antariané a z Hyady, skupina ze Sagitaria (Střelec) a jako hosté zde byli Androméďané. S výjimkou Nibiru, jsou všichni, kdo vytvoří Atlantidu formy založené na kyslíku. Někteří z kmene Nibiřanů dýchají kyslík, protože některé jejich genetické kmeny pocházejí ze Siria. Ale ti, kteří pocházejí z Butese jsou vodíkové formy.
Stále mohou pracovat a fungovat s příslušnými ochranými nástroji.
V období kolem 31 017 př.n.l.: Lemuria je zničena ve válce.
V období kolem 27 603 př.n.l.: původní Atlantská kolonie je zničena. (Tato událost nesouvisí s atlanstkou eskapádou kolem 8 000 - 10 000 př.n.l. Pozn. J.CH.).

O: Takže v minulých časových rámcích, když jste říkal údaje „před x lety“ jste měl na mysli „před naším letopočtem“?
Ano, bylo to v mých poznámkách, omlouvám se, beru za to plnou odpovědnost, myslel jsem „před naším letopočtem“. Nebudu se zabývat tím, kdo, co, jak a proč se navzájem zničili.
Pojďme si nyní promluvit o rasách.
Pojďme si promluvit o Ciakar, Alfa Draconis dávné linii reptiliánských ras v naší galaxii. Podle legendy sami Ciakar přesně neví kde je jejich domovský systém. Tak velký je vesmír či galaxie. Podle Androméďanů existuje ve známém vesmíru sto miliard galaxií, o kterých se ví a které jsou zmapované. Povím vám něco o několika rasách. Ciakar: naprosto úžasná rasa, nejstarší známá reptiliánská rasa v naší galaxii. Jsou v podstatě jedinou genetickou linií svého druhu, která nevyhynula. Když mluvíme o tom, že něco vyhynulo, znamená to, že byly nalezeny pozůstatky dalších, kteří přišli pak, ale zanikli. Většina reptiliánských civilizací, které dnes známe v Butese (pravděpodobně má na mysli Bootes – souhvězdí Pastýře, pozn. překl.), Orionu a Capelle, jsou všechno geneticky manipulovaní kříženci původní rasy Ciakar.
Dosahují výšky 18-25 stop (5,4 – 7,6 m) a mohou vážit až 2500 liber (1133 kg). Jsou jako Tyranosaurus Rex. Jsou to monstra. Mají černá až hnědá drsná břicha. Břich mají několik, podél brady a čelistí mají licousy. Pro páření mají jakýsi dráp a mají několik jazyků. Řeknu vám některé velmi specifické informace.
Kladou vajíčka a tzv. bitevní hormon se používá k urychlení procesu zrození. Jsou podvojné bytosti. To je důvod, proč se samice předků neúčastnily války; kdyby ano, neměl by kdo pomoci s vejci. Také jich tam bylo zapotřebí, aby tento hormon vyměšovaly. Sdílím s vámi pouze to, co o nich vím.
Očekává se, že silnější mladé samice porazí a zabijí starší a slabší vůdce v rituálním souboji. Rasa Ciakar je ovládána a řízena genetickou linií. Genetická linie vždy následuje matku, protože vždy víte, kdo je matka a nemusíte vždy vědět, kdo je otcem. V této konkrétní linii rozhodují o všem samice.
Vládne jim monarchie královniny genetické linie a jsou jednou z nejmocnějších ras v galaxii. Mají jednu z největších vojenských sil, která kdy byla v galaxii spatřena a většina z členů klanu jsou fanatici a pro slávu svých rodů, své linie, udělají vše.
Byli hlavními nepřáteli všech lidských ras v galaxii v minulých konfliktech. Opět mluvíme o situaci bytosti dýchající vodík versus bytosti dýchající kyslík. Mají tři páteře. Jedna páteř je umístěna ventrálně v blízkosti žaludku; další dvě jsou umístěny dorzálně na levé a na pravé straně těla Ciakar.
Páteře se spojují v blízkosti té hřbetní v geometrickém středu v zadní části trupu, aby vytvořily dlouhý a velmi silný ocas. Na vnitřní straně rukou jsou drápy. Drápy Ciakar jsou rosolovité, pytlovité a vylučují různé hormony a látky, když je Ciakar nabuzen, a to buď na sex, nebo na boj.
Teď budu hovořit o Lyřanech.
Když mluvím o Lyřanech a lidské rase jako celku, mluvím o nás a našich předcích a všech předcích prastaré Lyřanské genetické linie. Než se k tomu vůbec dostanu, přečtu vám první větu, kterou mám o lidech. Lidská rasa je neobvyklá tím, že má všechny členy rasy odvozené od jedné genetické linie. To je úžasná věc.
Takže, pojďme mluvit o Lyřanech a pak můžeme pohovořit něco víc o člověku. Jejich kůže je oranžová, modrá a/nebo červená. Změnu nádechu barvy jejich kůže způsobila barva hvězd v jejich planetárním systému v závislosti na četnosti a UV, ultrafialovém rozsahu jejich hvězd. Jsou původem savci.
Jsou jedinou lidskou rasou, která má plně vyvinuté empatické cítění a psionické schopnosti a zažily „kvantové řízení pravděpodobnosti“. Stále se snažím přijít na to, co to znamená [smích]. Musíte pamatovat, že to jsou mimozemské rasy, které všechny tyto věci znají. V současnosti jsou také považováni za rasu žijící v ústraní, která má velmi malé styky s ostatními hlavními civilizacemi. V minulosti byli na Zemi známi jako Bódhisattva.
Vědělo se o nich, že sledují a radí některým jiným planetárním systémům. Některé planetární systémy je dnes vidí jako své ochránce a rádce. Jinými slovy, jsou uctívaní. Zajímavé je, že Lyřané raději žijí na prstencových světech. Upřednostňují je. V Andromédské radě jsou známí jako starší rasa, která má v radě velkou prestiž, protože mimozemské civilizace, dámy a pánové, opravdu věnují velikou pozornost genetické linii.
Nyní budeme hovořit o lidské rase jako celku, jak ji vidí Androméďané.
Lidská rasa je neobvyklá tím, že má všechny členy rasy odvozené od jedné genetické linie. To zdůvodňuje pozoruhodné příležitostné interakce velkých lidských civilizací, ale ať je tomu tak či onak, lidské galaktické civilizace, i když se skládají z jediného klanu, mají rozmanité evoluční historie.
Každá kultura se velmi liší ve způsobu, jakým se vyvíjela. Nikoli jako druh, ale jako kultura. Docházelo k nedorozuměním a konfliktům. Tradice existují proto, aby se minimalizovala pravděpodobnost nedorozumění a aby se snížily negativní důsledky jakýchkoli špatných komunikací, které by mohly nastat.
Takže byli natolik dostatečně vnímaví, aby věděli, že musí dát věcem řád k tomu, aby se pokusili minimalizovat válku lidí mezi sebou. Kromě toho, chování jednotlivců se odráží na druhu a rodu. To, že se činy jednotlivců odráží na celém klanu, s námi sdílí androméďanská lidská rasa.
Nikdo není dokonalý vzhledem ke zdvořilému a správnému chování. Nebezpečí neformálnosti je v tom, že bude špatně pochopena nebo špatně komunikována. Tradice lidské interakce byly předky vyvíjeny v průběhu věků. Když starší rasa trvá na tom, aby nová civilizace dodržovala tradice; například: Androméďané sestoupí, představí se, řeknou „OK, chlapci, je čas jít na show.“
Show je v tomto případě Andromédská rada, jsme zváni na Andromédskou radu. Co budou dělat je, že nás naučí tradici, správný způsob představení se, chování před všemi těmito civilizacemi, protože budete špatně pochopeni, když přijdete se slovy „Hej, chlape, vo co de?“ Budete úplně špatně pochopeni. [Smích]
Pomáhá to mladým rasám vybudovat si kulturu, která bude fungovat v galaktické civilizaci, stejně tak jako to pomáhá zaručit, že se tato mladá rasa se stane ctnostným a produktivním členem Galaktického společenství.
To jsou přesně slova Moraneye, doslova - Galactic Commonwealth (Galaktické společenství).
Je důležité, aby byli všichni lidé tak zdvořilí, jak je to jen možné. To pomáhá jak mladým tak i starým kulturám, protože mnoho starých kultur je sociálně-biologicky závislých na rituálu. Staly se tak podmíněnými, že toto je prostě způsob, jak se to dělá. Jejich tradice jsou tak hluboko zakotveny, že se nezmění. Na naší planetě tady máme stejnou situaci. A může být psychicky narušena neformálním a hrubým chováním. Pokud si to příležitost vyžaduje, omluvte se a pak mluvte jen tehdy, když se s vámi hovoří. Nikdy se nedotýkejte příslušníka starší rasy, pokud o to nejste výslovně požádáni.
To mě vede k něčemu, co mě učili, když jsem byl přivezen na palubu a setkal jsem se s jinými rasami. To je to, co Androméďané dělají, když se setkají s jinou rasou. A byl jsem učen, abych to učil všechny tady, což jsem udělal a učiním to znovu.
Když prožíváte kontakt a stojíte před mimozemšťanem nebo mimozemšťany, stojíte rovně, ukloníte se, přičemž z nich nikdy nespouštíte zrak a řeknete:
„Je obyčejem a zvykem při vstupu do mého vesmíru požádat o povolení.“
Říkáte to velmi zřetelně, protože to, co děláte, je, že prohlašujete svou suverenitu a svůj vesmír. Dobře, protože o nás není valné mínění, takže je důležité udělat něco takového. Máte deset sekund na to, abyste udělali dobrý první dojem.
„Je obyčejem a zvykem při vstupu do mého vesmíru požádat o povolení.“
Museli bychom to říct slovy. Oni by pravděpodobně odpověděli telepaticky.

O: A co když to neřekneme?
AC: Vždycky existuje možnost, že bude váš prostor narušen. Šediví (Šediváci) by to stoprocentně udělali. Ale nikdo neví, že to má udělat. A kromě toho, nepřistoupili by k vám takhle, vždycky vás ukradnou z postele, protože jsou malí zasraní zbabělci. Ne, o to starosti nemám. [Smích]
Většina humanoidních galaktických ras má tři jazyky, a tyto ukazatele rozdílů: formální, neformální a diferenciální.
Diferenciální je zřejmě ten, který se používá hodně v politice, galaktické politice. Formální je, když oslovujete svou vlastní rasu, jako výraz jednoty; používá se také, když hovoříte ke starším. Jestliže jsem mladým pozemšťanem a oslovuji starší mé rasy, použiji formální. Neformální, je neformální, „Hej, kámo, vo co de?“ [Smích].
Neformální označování se nikdy nepoužívá na veřejnosti. Vždy se zeptejte, jestli jsou obě strany svolné s neformálním jazykem. Já bych musel říct: „Mikeu, nevadí ti, když budu mluvit slangem?“ A Mike by musel říct: „Jasně, kámo, mluv slangem.“ [Smích]
Pak jsme se oba dohodli a mohu mluvit slangem.
Je to asi špatný příklad … …
Formální označení se vždy používá na veřejnosti, protože vždycky chcete brát svého partnera v rozhovoru za hodna respektu.
Prestiž vyspělé rasy je vždy předmětem diskuse.

 • • Prvním měřítkem obecného pravidla prestiže je v první řadě věk rasy.
 • • Druhým ukazatelem je rodokmen rasy. Vše se vrací ke genetice.
 • • Třetím ukazatelem je počet a velikost rasy nebo klanu či kmene. Při standardním představování vždy uveďte identifikaci plným jménem, názvem druhu, veškerými příslušnými tituly a vaším domovským planetárním systémem.Jméno druhu a planetární systém, např. Sol, Terra 3: protože naše hvězda je známá pod názvem Sol. Jsme Terra, což je třetí planeta od Slunce.
Pokud byste byli z Marsu, řekli byste „Sol, Terra 4.“
Nyní budu hovořit o Šedivých, Šedivácích; Androméďané je nazývají D-O-W. Šediváci jsou z Reticuli [ze souhvězdí Zeta Reticulum].
zeta
Do angličtiny překroucené a převedené Androméďanské slovo pro tuto konkrétní rasu je „Dows“, jsou známi pod názvem Šediváci. Je to militantní rasa, o které je známo, že je velmi nepřátelská vůči lidem. Lidé nebyli nikdy schopni s Šediváky úspěšně vyjednávat. Jsem si jist, že naše vojsko si přálo, aby o tom věděli v 50. letech.
Uzavřeli dohody, podepsali smlouvy, Šediváci nikdy nedodrželi ani jedinou z nich, ale jsou tak technologicky vyspělí, že máme, co dělat, abychom se jich zbavili …. V zasvěcených kruzích jsou známi jako osina v zadku. (To je neformální). Většina se jim za každou cenu vyhýbá. Pro lidskou rasu mají málo empatie, jestli vůbec nějakou.
A věřte, že nehodné druhy budou jednoho dne vyhlazeny. Účastnili se ve všech „Prosazovacích válkách“. Chci, abyste si to zapamatovali. Ještě se k tomu vrátíme.
Původní jsou bytosti založené na vodíku. Malí, kteří dělají většinu špinavé práce, jsou, samozřejmě jen organickými klony. Byli geneticky vyšlechtěni na to, aby v kyslíkových atmosférách dělali špinavou práci. Účastnili se všech Prosazovacích válek vyhlášených reptiliánskými aliancemi. Lidé také měli attributed a jsou jim přičítány tři náhodná vyhubení v posledních deseti tisících letech.
[Posluchač se ptá: Kdo?] Šediváci.
Dovolte mi přečíst to znovu. Šediví se účastnili všech Prosazovacích válek vyhlášených reptiliánskými aliancemi a jsou jim přičítány tři náhodná vyhubení v posledních deseti tisících letech. Neříká se tady kdo, takže já nebudu říkat, že to byli lidé, protože to nevím. Skutečnost, že vyhladili rasu je pro mě dost.
Jsou vyšetřováni kvůli nadměrným genetickým manipulacím na nejméně dvou rasách, vaše pozemská rasa je jednou z nich.
Redakční poznámka: Chybějící materiál zde končí. Nemusí být od věci spekulace, že jedna z mimozemských skupin nechtěla, abyste četli od začátku tohoto přepisu až sem.
Bytosti založené na vodíku se cítily ohroženy kyslíkovými formami života, protože tyto kyslíkové formy mají mnohem rychlejší rytmus. Vodík může cestovat pouze v rychlostech blížících se rychlosti světla. Nemohou ji překročit. Kyslíkové formy se mohou pohybovat rychlostí rovnající se až čtyřnásobku rychlosti světla. Vodíkové formy jsou mnohem menší, pomalejší a kvůli vyšší četnosti vhodných biosfér, početnější. Mezi formami dýchajícími kyslík a vodík existují obchodní styky, ale v minulosti proběhly mezi těmito dvěma civilizacemi velmi katastrofální války. Andromedánská rada se koná v hvězdném systému souhvězdí Andromedy. A je to tady na (mi Rosh?) (nepřesný přepis, pravděpodobně má na mysli hvězdu Mirach). Tady se Andromedánská rada koná. ¨Zde také existuje hvězdný systém Zenitae (?). Tam Androméďané žijí.
Andromedánská rada (odkaz) byla založena pro studium migrace, snahy omezit kontakt mezi vodíkovými a kyslíkovými rasami a tím zastavit konflikt mezi těmito dvěma velkými řády organického života. Komunikace mezi těmito dvěma druhy je leckdy dost obtížná.
To je, jak to začalo.

O. [Otázka o způsobu mluvení s vodíkovými formami života, a zda je třeba mluvit velmi pomalu]
AC: Ano, měli byste mluvit velmi pomalu. A určitě použijete formální, zdvořilý jazyk tak, aby nebylo nic, co řeknete, špatně pochopeno. Poznáte je, protože budou mít přes nosní dírky jakýsi druh přístroje a tyto nosní dírky mohou být téměř kdekoliv, záleží na druhu. Pokud na sobě mají oblek nebo nějaký typ přilby, pak můžete předpokládat, že se jedná o bytosti vodíkové, metanové nebo amoniakové, protože kyslíkové takový přístroj potřebovat nebudou.
Androméďané: toto je pouze několik stručných poznámek a pak přejdeme k otázkám. Jsou houževnatí, čestní, stateční bojovníci. Budují masivní lodě podobající se světům, z hlediska životního prostředí: pohodlná, pevná, odolná plavidla (toto jsou moje vlastní slova).
Jsou ukázkovými galaktickými občany. Cítí zodpovědnost za chybu. Řeknou vám, že něco udělají; pak to udělají, i když to pro ně samotné bude za vysokou cenu.
Jsou velmi aktivní v galaktické politice a těší se značnému vlivu v galaktických institucích. Instituce byly zřízeny zejména kyslíkovými civilizacemi.
Těmito institucemi jsou:
 
  • Institution of Civilized Warfare (Institut za civilizované válčení)
• Povznesení (nepoužívají slovo „vzestup“ (odkaz))
 • Migrace (což je kolonizace)
• Tradice.
Jsou velmi trpěliví, přemýšliví a především, důkladní. Byli zodpovědní za oficiální zastavení nepřátelských akcí v mnoha válkách a pomáhali při stažení všech sil, které byly v těchto konfliktech.
Povznesení. Hodně lidí zde na Zemi z hnutí New Age hovoří o vzestupu, ale nikdo ve skutečnosti neví, co to je. Vědí, že existují vyšší dimenze a že každý z nás se snaží dosáhnout vyšší frekvence v naději, že se staneme vyvinutější společností, my sami se staneme vyvinutější a staneme se rozšířenějšími vědomími, protože někdy je třetí hustota prostě příliš zatraceně těžká.
Všechno toto uznávám. Všechno je správné a v galaxii existují archeologické důkazy o rasách, které skutečně změnily svou frekvenci a posunuli se do vyšší úrovně. To je fakt, ale nenazývá se vzestup.
Nazývá se „Povznesení“ a zřejmě žádná z ras, které se to podařilo, to neučinila sama. Vždy měli někoho, kdo jim pomohl dostat se z maléru, ve kterém byli; někoho, kdo k nim doletěl a v podstatě je dovedl do další úrovně.

O: Znamená to, že již nemají fyzické tělo?
AC: Ne, fyzické tělo mají; fyzičnost existuje ve všech dimenzích. Tady to je. Není to tak, že se prostě posunete do čtvrté a páté hustoty a pak jste jen malý obláček povívající ve větru; tak to vůbec není. Je to stejně pevné, je to jen prostě úplně jiné. Fyzičnost je jiná.
Fyzičnost je mnohem větší, je v mnohem větším rozsahu. Barevné spektrum, kde žijeme, má nyní 72 různých frekvencí barev. Pátá dimenze jich má 123. Jsou barvy, věci, které jsem viděl, které nemohu vysvětlit. Nejde to, protože zde neexistuje nic, k čemu bych to přirovnal.
Teď si dáme 15 minut otázek a pak předám slovo panu [Mike] Russovi.

 O: Chci se zeptat na Dogony  a celou tu věc okolo Sírianů, kdy kmen Dogonů v Africe tvrdí, komunikovali se Síriany.
 
AC: Měli mapy ještě předtím, než jsme vůbec věděli, že Sírius existuje. Nejsem si vědom, že by měli skutečně rybí ocas, ne.

O: Zmiňoval jste Povznesení. Víme, kdo nebo zda nám pomáhá s Povznesením.
AC: Myslím, že je to určitá možnost. Vasais mi jednou řekl předtím než odešel , že naše specifická pozemská rasa byla jedním z nejslibnějších lidských druhů, který za velmi dlouhou dobu viděl. I přes všechny ostatní hovadiny jsme byli jedni z nejslibnějších. Nicméně, říkám vám svůj vlastní názor založený na tom, co vím. Nevím, zda je to fakt.
Ale pokud Andromedánská rada udělá to, co má v příštím roce v plánu a pokusí se odstranit všechny regresivní mimozemské přítomnosti z této planety a měsíce, pokud tomu tak skutečně bude, Morenay řekl, že mají v plánu jen sedět ve vesmíru, všichni je uvidíme, a jen nás dva až čtyři roky pozorovat (udáno v našich letech). Co chtějí je vidět, jak se budeme navzájem chovat, když nejsme manipulovaní.
Spojíme se vlastně? Na co jsem poukázal dnes ráno je, že po dobu 300 let zde nebyla ve skutečnosti žádná mimozemská intervence a co se stalo? Skoncovali jsme s monarchiemi v Evropě a vytvořili Spojené státy americké. Spojené státy americké, dámy a pánové, se nikdy neměly stát. Byla to nehoda. Nikdy se to nemělo stát.
Evropské královské rodiny, které jsou spojené s mimozemskými liniemi neměly nikdy ztratit kontrolu, nikdy. A jakmile Amerika otevřela Pandořinu skříňku, následovalo je mnoho lidí. Protože jsme byli všichni otrávení tyranií a stále jsme.

O: Je něco, co byste chtěl říct o změnách tvaru, královské linii, Drakoniánech a takových věcech?
 
 

AC: Rozhovor na toto téma jsem měl již dříve se členem našeho publika. Měniči tvarů: Existuje taková technologie, aby někdo mohl okolo sebe vytvořit holograf? Ano, taková technologie existuje. Je tato technologie v současnosti na Zemi používána? Odpovědí na tuto otázku je ne. Může osoba, regresivní subjekt, převzít lidské tělo? Odpověď na to je naprosto ano.
A tento proces je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Někoho unesou, velmi pomalu ho usmrtí a v momentě jeho posledního vzdechu, kdy jeho podstata opustí tělo, jej nahradí jinou. Několik okamžiků později se tělo zvedne ze stolu, bude to stejné fyzické tělo, ale uvnitř je naprosto jiné, protože teď má jinou duši.
Tato technologie existuje.
O: Označil byste to za vtělení (walk-in)?
 
AC: Ano, říkal bych tomu tak.
 
O: Budou si pamatovat původní tělo?
 
AC: Ano, pamatují. Ale rozumím tomu tak, že existuje přechodné období tří až sedmi měsíců. A obecně, když se to stane významné osobě, bude se pohybovat mimo centrum pozornosti nebo bude vidět velmi zřídka, protože se stále adaptuje. Řekněme si o tom něco víc. Je řečeno: Viděl jsem, jak se přeměnil na reptiliána, vlastně jsem viděl reptiliána. To je pravděpodobně velmi pravdivé.
To neznamená, že jsou ve skutečnosti reptiliáni a používají technologii, aby vypadali jako lidské bytosti. Je to lidské tělo. Ale musíte mít něco na paměti. Reptiliáni nejsou zvyklí na extrémní emoce; nemají emoce jako my. De facto spousta lidských ras tam venku nemá extrémní emoce jako my. Takže, co se stane, je, že jestliže nastane situace, ve které se tělo vzruší, protože je to lidské tělo, a tohle dělá…. Je to tato obrovská anténa.
Když se vzruší, reptiliánská duše uvnitř neví, jak má na to reagovat a tak se pravděpodobně buď začne bát, nebo se vyděsí. A protože jsou to extrémně silné duše, tak když se to stane, uvidíte jejich projekci v aurickém poli (jejich). Uvidíte ji, protože nejsou zvyklí na emoce. Neví, jak se s nimi vypořádat a to je součást přechodného období.
To mi bylo řečeno.
 
 

O: Může mít původně reptilián sex s jinou lidskou bytostí?
 
AC: Ano, ale žádný potomek z toho nebude. Pokud se narodí potomek, je to proto, že došlo ke genetické manipulaci.
 AC: Já vlastně nevím, jestli se to opravdu stalo, ale může se to stát a mají falus.
 

O: Narazil jsem na to u některých lidí.
AC: Může být. Možná pozorovali lidi, jak to dělají; vidí zvýšené emoce a vášeň, vzrušení, které v daný okamžik prožíváme a zkouší to sami zažít.

O: Zdá se, že je přitahují různé rasy na Zemi. Proč, jsou různými kombinacemi těch dvaceti dvou nebo co?
AC: Ano, jsou.
O: Víte, jací mimozemšťané jsou co?
 
AC: Známe některé z nich. Nejsem připraven o tom dnes hovořit, uděláme to opravdu, opravdu brzy. Slibuji, pravděpodobně během čtyř týdnů. Bude to na internetových stránkách. Jsem silně motivován vytvořit jakousi tabulku, aby každý věděl, co je kdo zač; zvláště, jestli se to stane. Musíme vědět, nebo alespoň mít ty informace k dispozici. Ti, kteří chtějí vědět, to najdou.
Otázka: Zdá se, že planeta Země přitahuje poměrně různorodé formy cizích inteligencí. Hovoří se o kombinaci až 22 různých forem E.T. Je to pravda?
Velmi mnoho těžebního zařízení se nachází například i v prstencích Saturnu nebo na některých měsících Jupiteru. Visaeus a Morenae mi sdělili, že objekt tzv. „planety X“ je skoro dvakrát tak větší než planeta Jupiter. Jde o velmi sofistikovanou technologii. Bylo mi také řečeno, že v současné době neexistuje žádné nebezpečí ze strany negativních Aninnaki. Aktivita bytostí „greys“ byla eliminována již na přelomu tisíciletí. I když se to může jevit jako nemožné, ale v posledních letech byl zaznamenán uvnitř naší Sluneční soustavy výskyt až 38 různých druhů E. T. najednou. Pro většinu z nich však není lidská civilizace vůbec předmětem zájmu.

 
Další důležitá informace směřuje k faktu, se kterým jste ještě možná nebyli seznámeni, nebo ho ještě zcela nedoceňujete. Lidé nepochází z této planety, ba ani z této dimenze. Po evolučním selhání v realitním frekvenčním rozhraní, které označujeme jako 5D, lidské duše implodovaly do 3D. Od té doby dochází k časově kaskádové konsolidaci těchto duší v planetárním systému hvězdy Phekda v souhvězdí Velkého vozu a odtud jsou lidské duše usměrňovány do reverzních inkarnačních procesů na různých místech blízkého vesmíru uvnitř této galaxie. Popisovat celý proces by bylo velmi náročné. Faktem ovšem je, že Visaeus a Morenae mi sdělili, že v období mezi roky 2012 – 2022 se setkáme nejen se svými Tvůrci, ale také budeme jako civilizace konfrontováni s odpověďmi na otázky „KDO JSME“ a “ODKUD JSME“.
Zdroj: Matrix 2001
Otázka: Jak dalece je problematika činnosti „MDG“ pro lidstvo zásadní?
AC: Myslím, že odpověď na tuto otázku zazněla již v předešlých informacích. Otevřeně řečeno „MDG“ představuje v současné době jeden z velmi kritických faktorů. Lidská společnost by měla být co nejpečlivěji seznámena se všemi podrobnostmi ohledně tohoto problému. Ovšem nemyslím si, že se tak stane v nejbližších letech.
Zhruba od roku 1994 jsou ve velmi dobře registrovatelných vlnách sledovány aktivity velmi zvláštních objektů v blízkosti Slunce. Toto je skutečnost, se kterou se bude muset naše společnost také nějakým způsobem vypořádat.
Tyto objekty jsou umělého původu. Nevím, jak dalece bude pro vás překvapující informace, když povím, že to co se děje u Slunce poměrně významným způsobem souvisí s existencí „MDG“.

Činnost „MDG“ je pevně spojená s tzv. „biologickým rytmem“ planety Země, která metabolicky pulsuje v pravidelné dvacetileté periodě. To znamená, že dvacet let se nachází ve stádiu tzv. „energetického nádechu“ a následujících dvacet let se zase nachází ve stádiu tzv. „energetického výdechu“ a tak stále dokola. Tento biorytmus planety je mocným způsobem zase ovlivňován biorytmem Slunce.

Mohu říci tolik, že jisté cizí inteligence nakloněné lidské bytosti se snaží již nějakou dobu „přetaktovat“ biorytmus Slunce tak, aby došlo u „MDG“ k vyřazení z činnosti a zároveň, aby se tato změna v chování Slunce neprojevila negativně v jiných aspektech složité fyziky Vesmíru. (Je zřejmé, že neočekávané a velmi silné období slunečního minima může souviset se zmiňovanými informacemi. pozn. red.).
 
 


Otázka: Můžete nám říci tedy něco konkrétnějšího k období 2012 – 2022?
AC: Tak to je velmi logická otázka, na kterou je však z mé současné pozice velmi těžká odpověď. Tak především nedisponuji natolik kvalitními informacemi, abych mohl dostatečně odpovědět. To je jedna věc.
Jsou mezi námi jedinci, kteří jsou nositeli velmi podrobných informací v kontextu s vaší otázkou. A pak si nemyslím, že je současná doba ještě zralá na všeobecnou aktivizaci takového druhu poznání. V pravý čas se všechno potřebné dozvíme.
Otázka: Souvisí s tím nějakým způsobem tzv. „planeta X“?
AC: Před nějakou dobou jsem se dozvěděl, že zástupci Anunnakiů genetické linie „Enki“ požádali o možnost vstoupit do nitra naší Sluneční soustavy, aby mohli demontovat a odexpedovat těžební zařízení a ještě nějaké další materiály, které byly před mnoha a mnoha tisíci lety zanechány na některých planetárních tělesech našeho systému. Pokud vím, tak jejich žádosti bylo vyhověno.
Takže vše co o této záležitosti vím je, že tzv. „planeta X“ není žádné planetární těleso, ale umělé technické zařízení, které se nenachází na nějaké přirozené orbitě, ale na své vlastní předem vypočítané dráze. Z toho všeho vyplývá, že historické „Nibiru“ (Sitchin) by nemělo být totožné s tím, co je v současné době sledováno a co je nazýváno „planetou X“.
V podstatě nám ze strany této umělé instalace žádné nebezpečí nehrozí. Tedy pokud by nedošlo k nějakému koliznímu přiblížení se Zemí, ale tato skutečnost nepřichází v úvahu.

Otázka: Pokračujte.
AC: Velmi mnoho těžebního zařízení se nachází například i v prstencích Saturnu nebo některých měsících Jupiteru. Visaeus a Morenae mi sdělili, že objekt tzv. „planety X“ je skoro dvakrát tak větší než planeta Jupiter. Jde o velmi sofistikovanou technologii. Bylo mi také řečeno, že v současné době neexistuje žádné nebezpečí ze strany negativních Aninnaki.
Aktivita bytostí „greys“ byla eliminována již na přelomu tisíciletí. I když se to může jevit jako nemožné, ale v posledních letech byl zaznamenán uvnitř naší Sluneční soustavy výskyt až 38 různých druhů E. T. najednou. Pro většinu z nich však není lidská civilizace vůbec předmětem zájmu.


Otázka: A jak do toho zapadá existence Illuminátů?

Odpověď:


Problematika Illuminátů je velmi stará a sahá tisíce let zpátky do lidské historie. Je úzce spojená se strategií vnitřní mentální a psychické manipulace. V současné době se stále v existenci udržuje několik poměrně silných iluminátských rodin.

Faktem je, že členové těchto rodin jsou nositeli jistého velmi specifického druhu genetického trojského koně a na druhé straně existují síly, které se vždy snažily udržet tento nástroj při životě uvnitř lidského společenství.

Znamená to, že rodiny těchto iluminátských větví vesměs slouží jako nosič jistého dlouhodobého mimozemského zájmu v prostředí naší planety. Ovšem pravdou také je, že za zhruba poslední dvě generace se podařilo významným způsobem oslabit energetické zdroje, které udržují tyto rodové linie v inkarnačním procesu. A to je pochopitelně velmi dobrá zpráva.
 
 
Otázka: Dobře, takže jediná role Illuminátů spočívá v genetické oblasti?

Odpověď:


No, to určitě ne, ale je to role dominantní. Nechtěl jsem se původně vyjadřovat až tak extrémním způsobem, ale nyní musím říci, že jednotlivé genetické rodové linie jsou vlastně jakýmisi „chovnými stanicemi“, které produkují jisté cizorodé složky, jež jsou zapouzdřeny uvnitř klasické lidské DNA.
Tyto složky byly našimi vědci již objeveny zhruba před 25-ti lety, ale jsou stále špatně interpretovány. Aktivizace těchto složek probíhá ve dvou časových fázích. První fáze odpovídá zhruba desátému až šestnáctému věku života a druhá fáze odpovídá třicátému třetímu až třicátému devátému roku života.


Každá z těchto dvou fází je charakteristická zcela konkrétními a vyhraněnými symptomy. Z mnoha důležitých důvodů se věci mají tak, že dívky (ženy) pocházející z illuminátských rodů se mohou pohlavně spojovat pouze s muži, kteří také pochází z těchto rodin. Kdežto u mužů samotných toto pravidlo nemusí platit.

V kontextu těchto informací bych měl asi zmínit také fakt, že v současné době registrujeme zhruba polovinu ryzích iluminátských pokrevních linií oproti stavu, který na naší planetě panoval ještě před jedním tisícem let. Toto by měla být velmi povzbudivá informace.
Nelze ovšem zapomenout, že v této oblasti je všechno „během na velmi dlouhou trať“. Ale i ta nejdelší trať má někde svůj konec. Nevím, ve kterých místech této trati se nyní lidské společenství nachází, ale mé srdce říká, že již nemusíme být daleko od vytouženého cíle.
 
 


Alex Collier: Ano. Skutečně tomu tak je. Ovšem faktorů proč tomu tak je, je velké množství.
Otázka: Můžete říci něco bližšího o těchto E.T?
AC: Bližší informace mám jen o některých genetických typech. Faktem ale je, že nejsem v této chvíli připraven o tom hovořit. Slibuji ale, že během tak 4 týdnů potřebné informace zveřejním. Chápu, že především v této době připravení lidé potřebují vědět více, než kolik je za normálních okolností k dispozici.
Otázka: Na tuto otázku nemusíte odpovídat, ale jsou běloši (kavkazský typ) produktem jednoho hvězdného genetického proudu, nebo jsme výsledkem sofistikovaného křížení?
AC: Jsme produktem křížení. Arkturiáni Moreane a Visaeus mi sdělili, že jsme součástí hlavní humanoidní genetické větvě s kořeny v systému Lyry. Arkturiáni jí znají pod názvem „Heinz 57“. Genetická linie „Heinz 57“ produkuje středně těžké humanoidní bytosti o velikosti od 150 do 230 centimetrů. Temperamentní povahy s vysokým indexem přežití a přizpůsobivosti.
Čistý produkt genetické linie „Heinz 57“ ovšem nelze srovnávat s aktuálním rysem lidské bytosti zde na planetě Zemi. Lidský genom je v současné době zatížen 26 velmi vážnými programovými defekty v různorodých úrovních jsoucí biologické i vysokokmitočtové DNA.
Morenae a Visaeus mi také sdělili, že již v těchto chvílích jsou aktuální opatření k eliminaci 2/3 těchto defektů v časovém horizontu 250 až 400 let. Rekonfigurace genetického programu mohou provádět pouze naší Tvůrci, kteří jsou součásti starobylé genetické linie „Kraski 08“ s kořeny, které vedou až do jednoho ze sektorů v galaxii Andromedy.
Otázka: Kdy bude lidem vrácena do péče planeta Země?
 
 

AC: Narážíte zřejmě na spory mezi některými E. T., které jsou vedené ohledně vlastnictví planety Země. Především je potřeba říci, že žádná planeta ani nějaké podobné těleso nikdy nikomu nepatřilo. Planeta je živý organismus a žádný živý organismus nelze vlastnit.
Další důležitá informace směřuje k faktu, se kterým jste ještě možná nebyli seznámeni, nebo ho ještě zcela nedoceňujete. Lidé nepochází z této planety, ba ani z této dimenze. Po evolučním selhání v realitním frekvenčním rozhraní, které označujeme jako 5D, lidské duše implodovaly do 3D.
Od té doby dochází k časově kaskádové konsolidaci těchto duší  v planetárním systému hvězdy Phekda v souhvězdí Velkého Vozu a odtud jsou lidské duše usměrňovány do reverzních inkarnačních procesů na různých místech blízkého vesmíru uvnitř této galaxie. Popisovat celý proces by bylo velmi náročné.

Faktem ovšem je, že Visaeus a Morenae mi sdělili, že v období mezi roky 2012 – 2022 se setkáme nejen se svými Tvůrci, ale také budeme jako civilizace konfrontováni s odpověďmi na otázky „KDO JSME“ a “ODKUD JSME“.
Otázka: Jak s tím vším souvisí termín „galaktická diskuze“?
AC: Ano. V mnohých aktuálních pramenech se stále častěji objevuje termín „galaktická diskuze“. V podstatě jde o to, že lidstvo má v následujících 80-ti letech před sebou asi pět velmi důležitých, ba přímo kritických kroků. Nechci je nyní zde detailněji popisovat, jelikož na to nemám oprávnění.
Uvedu pouze tolik, že hlavní kritická linie se bude dotýkat faktu psycho – emočního přijetí informací, které jsou v dramatickém rozporu se světonázorovou doktrínou, která byla do lidské mysli vkládána v průběhu několika posledních tisíciletí.
Ve chvíli, kdy dojde k otevření zcela nových informačních polí, bude tradiční lidská mysl čelit mentálnímu, psychickému i kulturnímu šoku. Jednou z dominantních příčin bude rychlost, s jakou se budou inflační pole otevírat.

Již v současné době je dynamika datového toku uvnitř lidské civilizace tak vysoká, že stále větší množství lidí má velké problémy její tlak ustát. Prostřednictvím otevření výše jmenovaných datových polí bude moci být lidstvo na planetě Zemi přizváno k tzv. „galaktické diskuzi“. Jedním z hlavních témat této diskuze bude další evoluční osud člověka.
Lze také konstatovat, že humanoidní produkty genetické linie „Heinz 57“ vesměs nemají velké problémy se začleněním do „galaktické diskuze“. Na straně člověka z planety Země je však v tomto ohledu významným kritickým faktorem 26 programových defektů uvnitř vysokokmitočtové části DNA. Některé z těchto chyb jsou ve skutečnosti záměrně vpravené „viry“ v podobě bioenergetických „trojských koní“.
Otázka: Povídejte dál.
AC: Asi bych měl v kontextu toho, co jsem již sdělil, uvést ještě něco. Visaeus a Morenae mi několikrát hodně naléhavě kladli na srdce, abychom nepodceňovali dvacetiletý algoritmus samočinného otevírání multidimenzionálního vertexu, který jako jediný dokáže na dobu až 90-ti dní propojit třetí dimenzi uvnitř biologické sféry naší planety s dimenzí čtvrtou.
Za normálních okolností se „MDG“ (multidimensional gates) ať přírodního nebo technického charakteru na naší planetě otevírají v rovině párování s dalšími pouze lichými dimenzemi. Tento exces souvisí s původním tzv. „Filadelfským experimentem“, který byl ve skutečnosti v roce 1943 vyprovokovanou diverzní akcí ze strany několika cizorodých E. T.

Od té doby tato patologická „MDG“ osciluje ve dvacetileté periodě. Přesněji řečeno vždy jednou za dvacet let se tato brána otevře a to přesně 12. srpna a zůstává otevřená pod dobu až 90-ti dní.
V praxi to tedy znamená, že v tomto období jsou otevřené dveře do tzv.  „klifotické úrovně čtvrté dimenze“, odkud mohou do našeho prostředí pronikat různorodé formy dravčích energetických parazitických formací inteligence. Ty zde mohou setrvat dvacet následujících let, kdy dochází ke střídání stráží.
Ten, který pozorně sleduje chování člověka na multikulturní civilizační úrovni, může velmi pěkně sledovat otevírací algoritmus této „MDG“. Z retrospektivního úhlu pohledu jsou klíčovými roky pro činnost této „MDG“1943, 1963, 1983, 2003 a 2023.
Tak například konflikt na středním východě z roku 2003 právě pevně souvisí s algoritmickou fází „2003“. A proto také existuje plán realizace klíčových aktivit životně důležitých pro lidskou bytost této planety, který je vložen do časového harmonogramu „2012 – 2022“, tedy s ukončením rok před dalším aktivitou výše zmíněné „MDG“.
Je toho ale ještě podstatně víc co bych vám asi měl sdělit.
Zdroj: Matrix 2001

3 komentáře:

 1. Jste obchodní muž nebo žena, politické, hudebník, student, chcete být bohatý, slavný, mocný v životě, se kultu Iluminátů online dnes a získejte okamžitý součet 1 milión dolarů, které budou vyplaceny každý týden rozdělen na 2500 dolarů Týdenní plat... Pokud máte zájem napište nám přes: rubenvidalgreattemple@dr.com. a laskavě vyplňte následující informace níže.

  Celé jméno...
  Země......
  Stát původu...
  Datum narození...
  Sex............ ........
  Adresa......
  Telefon......
  E-mailová adresa......
  Připojte skener by karty nebo řidičský průkaz...

  Žádné špinavé hry, žádné oběti a žádné zlo... je kult míru, velké cíle Iluminátů skupina náš email: rubenvidalgreattemple@dr.com

  Vaše brána způsob, jak dosáhnout velikosti.

  OdpovědětVymazat
 2. JOIN Illuminati z libovolného místa na světě:
  Cítíte se frustrovaní v životě. Jaký druh bohatství je to, co chcete?
  Dali jsme rozkaz, aby nábor nových členů do organizace
  království. Jsou
  Jste unaveni z chudoby a nyní chce sláva, moc a
  .Our Bohatství magické síly jsou mimo vaši představivost.
  jsme mohli udělat kouzla na vaše jméno v souvislosti s finanční
  situace, futures, nebo to, co je pro vás důležité události. nás
  mají moc a využíváme energii. My Illuminati,
  a tak bychom mohli změnit průběh osudu. Přijďte k nám a
  pomůžeme. Řekněte nám, co to je, co chcete, a my bude
  jít o naší práci. Je někdo nebo něco být požadovaný
  Berete? Chcete bohatství (chci pěstovat vaši banku
  účet ?, Potřebujete peníze, aby si dobrý život? Unavený
  tvrdě pracuje a nikam?), nebo štěstí?
  energetická společnost vás přivítá Ilumináty .. kontaktů
  Poslat váš dům Illuminati zahájení nejdůležitější
  Chceme a budeme pracovat naše síly v jejich prospěch. Ujistěte se, že informovat
  Ilumináti, co mě want.add se na Facebook pro více informací.
  volejte pan Harry práva v této VYDÁNÍ
  +2348115435365, Nebo americkým mailem illuminatitemples666@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 3. VÍTEJTE NA velkého chrámu Illuminati WORLDRICH. Jste podnikatel, politik, umělec hudební, konferenciér, fotbalista, student a chcete být bohatý, silný a musí být
  slavný v životě. Můžete dosáhnout svých snů tím, že je členem
  Illuminati bratrství. S tímto všechny vaše sny a touhy srdce může být plně
  Dosáhnout, pokud opravdu chcete být členem velkých Iluminátů Tak mě doručené pošty. Výhody, které novým členům, kteří se připojí Illuminati. Cash Odměna USD $ 300.000 USD. POZNÁMKA; SPOJOVÁNÍ ilumináti PŘINÁŠÍ vás do
  LIMELIGHT světa v
  Které žijete dnes. VAŠE FINANČNÍ
  Potíže budou postaveni před AN
  END. WE podporu, kterou finančně i
  S cílem zajistit si LIVE věcně
  Pohodlný život. To nevadí
  KTERÉ
  Část světa VÁS
  LIVE IN.
  Ze Spojených států, a konče těmi
  Odlehlé části ZEMĚ, WE
  Přinášíme vám vše, co chcete.
  Být gramotný negramotní nebo se nejedná o
  BARRIER k bytí
  Milionář mezi dnešními a další dva
  Týdny. WE nerozlišují POKUD JSTE bílá nebo
  BLACK. volejte naše agenty v Africe TEĎ +2348141599107 nebo nám napište illuminati_worldwide@outlook.com

  OdpovědětVymazat