pondělí 28. května 2012

Vtělené vesmírné bytosti

Vtělené vesmírné bytosti se pokoušejí zabránit jaderné válce a vyhlazení lidstva

Je zřejmé, že bez mimozemské pomoci nemůže pozemská civilizace přežít. Stalo se tak již někdy v minulosti? Zdá se, že ano. Aspoň se o tom zmiňují báje a pověsti většiny dávných národů.Hollywoodské filmy a senzacechtivé publikace popisují mimozemšťany jako zloduchy a násilníky, kterým nejde o nic jiného, než rozpoutat válku. Je to však přesně naopak. Mimozemšťanům se jako násilníci jeví pozemšťané. A to dokonce do té míry, že museli být na Zemi vysláni jejich zástupci, aby se pokusili odvrátit hromadnou zkázu lidstva. Pro tuto misi přijali lidské tělo. Těmto dobrovolným vyslancům míru říkáme vtělené vesmírné bytosti.


Měli bychom děkovat Bohu, že jsou mezi námi. Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolily se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečném bodě mohly být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jak již bylo řečeno, jejich nástrojem je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí. Působení vesmírných bytostí má stejný účinek jako známý domino efekt. Spadne-li jedna cihlička v řadě, strhne s sebou postupně všechny ostatní.


Když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv. Kdykoli jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci komukoli, kdo má pomoci zapotřebí. Ti, kterým pomáhají, je často ani nezaznamenají, neboť vtělené vesmírné bytosti nemají potřebu sloužit druhým proto, aby se dočkaly odměny. Svou pomoc považují za projev své nejhlubší vnitřní potřeby. Jako by tak byli naprogramovány. Vůbec je nezajímá, že se jen málokdy dočkají díků.


Vesmírné bytosti se objevují všude, kde je zapotřebí laskavosti. Mohou být pokladními v supermarketech, úředníky na poště či v bance nebo pracovat v oddělení služeb zákazníkům. Působí jemně až křehce, a to jak navenek, tak uvnitř, i když mají velkou vnitřní sílu. Proto mají potřebu držet se v pozadí. K naplňování jejich poslání není nutné, aby byli středem pozornosti. Ba naopak, konají dobro a doufají, že si jich nikdo nevšimne.


Většina vtělených vesmírných bytostí je zde na Zemi poprvé. A protože je Země planetou násilí, fyzického i citového, cítí se často zdrceni a přemoženi a touží po návratu domů. Země je skutečně svým děním jednou z nejbouřlivějších planet ve vesmíru. Díky vývoji pozemských událostí jsme již nyní, z hlediska vesmírných sil, v karanténě, abychom nemohli uškodit ostatním planetám. Země je totiž považována za nevypočitatelnou a výbušnou, podobně jako pubertální narkoman máchající nabitou zbraní v ruce.


Většina lidí by se těžce vyrovnávala s přímým zásahem mimozemských civilizací do vývoje událostí na Zemi, bez ohledu na to, o jak vyspělé bytosti se jedná. Proto na sebe tyto mocné a ušlechtilé bytosti přijaly lidskou podobu a působí nepřímo mezi námi. Jejich nejniternější jádro je stejné jako jádro kterékoli jiné bytosti - i oni jsou nádherným paprskem Božského světla, které pochází od jediného Stvořitele. Vzhledem k tomu, že tito jedinci své předcházející životy strávili ve vesmíru, vzdáleni od planety Země, však mohou ostatním připadat zvláštní nebo dokonce podivní, a to jak svým vzezřením, tak chováním a způsoby.


Ve společnosti se cítí rozpačitě, protože z dřívějška nemají žádné zkušenosti s pozemským společenským životem. Proto se cítí druhými odmítnuti. Mnoho z nich ve svých dotaznících uvedlo, že byli jako děti, a někteří dokonce ještě v dospělosti, vystaveni zlomyslným narážkám.


Tyto zážitky ještě zvyšují jejich touhu po domově, nyní vzdáleném daleko ve hvězdném prostoru, kde si nepřipadají vydělení a jiní, protože znají pravidla sociálního chování. Jedna z nich, Linda, k tomu říká: "Když jsem byla malá, sedávala jsem na prahu před domem a modlila se, aby už konečně přiletěli mimozemšťané a vzali mě domů."


Podobně vypovídá Scott, další vtělená vesmírná bytost na Zemi: "Obrazně řečeno, mám celý život takříkajíc sbaleno a jsem připraven vydat se domů. Pamatuj si na svůj předešlý život na jiné planetě i na to, jak jsem byl požádán, abych se účastnil pomoci na planetě Zemi kvůli nynějšímu dramatickému vývoji."


Vtělené vesmírné bytosti mají výrazné fyzické rysy, které je značně odlišují od okolí. Většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka. Jsou tedy vysocí a štíhlí. Jsou-li ženského pohlaví, mohou být i menší postavy, a to jak štíhlé, tak podsaditější. Samozřejmě, že jsou výjimky, ale obecně se dá říci, že těla vtělených vesmírných bytostí se liší - podobně jako jejich způsob života - od všeobecné normy.


Obličej mají často podlouhlý a hubený, obzvláště tehdy, jsou-li jejich těla vysoká a štíhlá. Ti, kteří jsou vzrůstem drobnější, mají kulatější tváře. Zdá se, že planeta, která byla jejich domovem, předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy.


Kromě toho mají tyto bytosti neobvykle tvarované oči. Většinou jsou ve tvaru půlměsíce a připomínají obrácené U. Ani jejich barva nebývá obvyklá. Jedná se o zvláštní odstíny šedé, zelené nebo hnědočerné. Když se na ně zadíváte, zdá se vám, že jejich oči září, jako by za nimi prozařovaly paprsky silných světel. Také mají často kolem panenky kroužek světlejší barvy.


Protože k sobě neradi přitahují pozornost, oblékají se pohodlně a prakticky a na módu nedbají. Ženy se téměř nelíčí a svým vlasům nevěnují žádnou přehnanou péči. Jedna z nich, profesí kadeřnice, uvedla v dotazníku, že úpravě svých vlasů moc času nedá.


Okolí se domnívá, že vtělené vesmírné bytosti se chovají nepochopitelně. Na jedné straně jsou připraveny pomoci kdykoli a komukoli bez říkání. Na druhé straně jsou rezervovaní a udržují si odstup. Proto je obecně považují za chladné. Jsou zde, aby poskytly svou pomoc a podporu, avšak bez sentimentality. Podobné projevy emocí jsou jim cizí.


Z jejich dotazníků vyplynulo, že se nenarodili ve specifických astrologických znameních. Možná proto, že pocházejí z různých planet. Zajímavé také je, že mezi nimi není tolik mediálně známých osobností jako mezi ostatními zástupci duchovních říší. Je to však pochopitelné díky jejich plachosti a snaze zůstávat v pozadí.


Vtělená vesmírná bytost bude spíše režisérem filmu než jeho hereckou hvězdou. Přesto však mezi proslavené vesmírné bytosti patří například Oprah Winfrey a Keanu Reeves, kteří své poslání naplňují prostřednictvím médií. Spousta lidí je přesvědčená, že film Matrix, ve kterém hraje hlavní roli právě Keanu Reeves, obsahuje varování před závislostí na technických vymoženostech lidstva.


Velké množství vtělených vesmírných bytostí si není jisté svým životním posláním a pocítí skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je přesně to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba. Nemají žádný specifický úkol nebo misi. Jejich úkolem je šířit dobro, a proměňovat tak úšklebek na lidské tváři v upřímný úsměv.


Kathy, jedna z nich, k tomu říká:
"Mám pocit, jako bych se narodila proto, abych pomáhala. Komukoli a s čímkoli, jednoduše tam, kde je mé pomoci zapotřebí. Ještě se mi nestalo, aby minul den, aniž by někdo nepotřeboval mou pomoc jakéhokoli druhu. Vždycky mě to deprimovalo, protože jsem měla pocit, že nemám žádný specifický úkol nebo poslání." Ulevilo se jí, když zjistila, že právě její neustálá připravenost pomoci, šířit dobro a být vůči druhým laskavá je ve skutečnosti jejím životním posláním.