sobota 7. července 2012

Vývoj lidstva očima Plejáďanů


Předmluva Barbary Hand Clow

V úvodu ke své knize Vývoj lidstva očima Plejáďanů vás Amorah Quan Yin vybízí ke čtení příběhů o historii vývoje Venuše, Marsu, Maldeku (planety, jež byla zničena a přeměnila se v pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem) a Země tak, jako by tyto dávné příběhy byly příběhy vás samých. Požádala mě o napsání předmluvy pro tuto brilantní, časově dalekosáhlou a fantastickou knihu. A jelikož se jedná o natolik pokročilé plejádské materiály, opravdu si neumím představit nikoho jiného, kdo by vám mohl pomoci připravit se na tuto vskutku úžasnou cestu.

Ti z vás, kdo jste četli moji nejnovější knihu The Plejadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light víte, že Quan Yin i já, stejně jako další, jsme Plejádskými vyslanci Světla. Ve skutečnosti je mezi vámi rovněž mnoho vyslanců Světla z mnoha paralelních realit; rozdíl je však v tom, že Amorah i já jsme rozpoznaly tuto součást své duševní podstaty v útlém věku a následně jsme na základě toho začaly působit. Obě přiznáváme, že jsme si vzpoměly, že jsme přišly na Zemi, abychom jí pomohly při jejím přerodu. Co je tímto přerodem Země? My! Lidstvo žije v tělech s dávnými vzorci, které omezují Zemi. Před více než 104 000 lety dle záznamů Aztéckého kalendáře Pátého Slunce jsme my, Plejáďané, prošli tím stejným procesem transcendence, k němuž se nyní schyluje ve vaší realitě. Všichni, kdo setrváte ve svých tělech i po roce 2012 n.l., propustíte omezující vzorce, které blokují přirozenou extázi Země. Poté na ní budete žít jako plně uzemněné bytosti, které se podílejí na vývoji Země s plným přístupem k inteligenci samotné galaxie. Nebudete se vytrácet z vašich těl, ale naopak se rozhodnete být v nich konečně plně přítomní.

Nyní se s vámi můžeme spojit díky tomu, že Země vyslala do galaxie ohromný bolestný výkřik. Země "naříká" nad vaším omezeným povědomím o sobě. My, Plejáďané, jsme nadšení, když cítíme, že se probouzíte a vědomě vyjadřujete to, po čem Země touží, neboť víme, že si rozpomenete na velkolepou kosmickou extázi, kterou my prožíváme po všechen čas. Proč? Protože jsme přišli na to, jak žít bez omezení. Tážeme se vás: Kdo řekl, že Země je omezená? My, Plejádští Vyslanci Světla, nyní přicházíme jako průvodci, abychom vám pomohli uvidět vesmír Světla - vesmír, který definuje hmotu jako temnotu - a Zemi jako zhmotnělou tvořivost a myšlenku. Nyní jste připraveni svobodně si hrát v její Zahradě.

Jako člověk, jež si je stejně jako Quan Yin vědom svého vlastního plejádského dědictví, znám své vnitřní záznamy o vývoji Marsu, Venuše, Maldeku a Země. Když jsem se narodila, zapomněla jsem na tato úchvatná dramata a velkolepé světy duality. Když jsem četla příběh Quan Yin, prošla jsem procesem odhalujícím mi mnohé zdroje vnitřních konfliktů, s nimiž jsem se potýkala celý svůj život. Lépe jsem porozuměla tomu, že tyto opakující se konflikty jsou prostě jen dávnými pozůstatky mentálního harampádí, jež zaneřáďují lidské mysli. Slova "prostě jen" používám s notnou dávkou ironie, neboť právě tento nepořádek se ve hmotném světě projevuje v podobě veškerého toxického odpadu rozptýleného po celé planetě. Pravděpodobně díky svému důkladně rozvinutému plejádskému zraku dokážu velmi snadno vidět, jak se na základě těchto příběhů utvářejí v myslích lidí podvědomé vzorce. Věřím, že budete mít podobnou zkušenost, neboť všichni společně žijeme na této planetě. Toxický odpad vyzařující z mentálního harampádí v našich myslích zamořuje naši Zahradu.

Žádám vás, abyste se nad těmito prastarými příběhy hluboce zamýšleli. Odhalí vám podvědomé vzorce, jež ohrožují váš domov. A když si o nich budete číst, tak už pouhou touto činností se budou rozpouštět. Uvolní prostor pro vzestup nové a mocné evoluční spirály. Nastal čas, abyste jasně uviděli, že svůj svět utváříte tím, na co myslíte, a že vaše mysl uvnitř vypadá přesně jako smetiště. ...

Úvod - Kosmické odrazové můstky

... Vyprávění o historii Venuše, Marsu a Maldeku - a o dosažení nejvyššího bodu jejich vývoje zde na Zemi - se bude většinou zaměřovat na lidské bytosti, které žili či žijí na těchto planetách, a na jejich způsob nahlížení na realitu. Jak budete přirozeně procházet přes odrazové můstky jednotlivých kolonií, civilizací a planet, mějte na paměti, že každá z nich vám odhalí něco dalšího o vaší vlastní psychice, ať již skrze vaši zkušenost anebo prostřednictvím dědičnosti. Dovolte si nechat se dojmout příběhy v této knize a přivést se jimi k hlubšímu procítění zdrojů svého vlastního příběhu a k soucitnému pochopení toho, proč a jak se občas zdá, že během všeobecného procesu duchovního vývoje procházíme postupným úpadkem. Až si tyto bytosti více oblíbíte, navážete s nimi bližší vztah, odpustíte jim a znovu je začnete milovat, posloužíte tím sami sobě a současně i celému lidstvu.

Jakmile budete ochotni uvidět pasti ega, v nichž jste stále chyceni, a rozhodnete se dané oblasti svého života změnit, tak vy, jakožto mikrovesmír, dáte svojí integritou a dosaženým duchovním úspěchem podnět celému makrovesmíru. Vytvoříte pro druhé mapu, s jejíž pomocí vás budou moci následovat.

Až dokážete ocenit ty způsoby chování a postoje, které nejsou součástí vaší vlastní božské podstaty či vaší vlastní přirozenosti jako Boha/Bohyně, tak současně začnete znovu pociťovat své pravé Já.

Jestliže jste již překonali mnoho slabostí a nástrah svého ega, pak se před vámi objeví další učební cíle: lekce týkající se soucitu, vlastního mistrovství a osvícení. Ve srovnání s hrubšími lekcemi ega se tyto nové lekce mohou jevit sotva patrné. Dokonce i sněhově bílý lotosový květ vyrůstá z bláta.Tato kniha (či Plejáďané) umožní nahlédnout na velmi zajímavé vývojové situace na předcházejících planetách, i té naší. Například nutnost zavedení okamžité karmy v období velmi hrubého chování jedné skupiny lidí na Marsu, udržování pole planety dvojicemi v nitru planety pomocí tantrických technik a jiné přesné detaily, ukazující na rozmanitost a hlubší souvislosti a nastalé náročné planetární situace. Skutečně stojí za pořízení, protože do takové knihy se člověk vrací opakovaně pro další a další detaily.
 
 http://objevto.blog.cz/1207/vyvoj-lidstva-ocima-plejadanu

Žádné komentáře:

Okomentovat