čtvrtek 12. července 2012

Původ černého kamene v Ka´bě

Původ černého kamene v Ka´bě
Muslimové se ke kameni modlí, prokazují mu úctu. Oltář měl v Ka´bě na své pouti vystavit sám prorok Abraham, pověřený Bohem. O jeho původ se však vedou spory!

Ka´ba, sedmička a Islám

Muslimové berou své náboženství vážně. Každý, alespoň jednou za život, musí navštívit poutní místo Mekku. Když se muslimové rozhodnou, že se na pouť vydají, halí se do bílých šatů. Připravují se na to, že sedmkrát musí obejít Ka´bu, která je posvátnou stavbou v mešitě Masdžid al-Haram uprostřed města, a to ve směru od černého kamene doprava.
Přitom vždy, když muslimové míjejí černý kámen, políbí ho, nebo na něj sáhnou. Ptáme-li se proč zrovna sedmkrát, odpověď je prostá. V náboženství se číslice sedm považuje za velmi silný symbol. Známe sedm darů Ducha svatého, sedm svátostí, sedm smrtelných hříchů. Kromě toho, že se Ka´ba obchází sedmkrát, do vlastní svatyně vede žebřík se sedmi stupínky. Oltář má být vysvěcen během sedmi dní. Stejně tak dlouhou dobu musí být u své matky mládě, které má být rituálně obětováno. Číslice sedm je pro muslimy zkrátka velmi důležitá.

 


Původ legendárního kamene
Muslimové věří, že kámen ukrytý v 15metrové krychli, jež je nejvýznamnějším místem islámu, postavil sám praotec izraelského národa Abraham. Některé hinduistické texty však uvádějí, že Ka´ba, nejdůležitější objekt islámské víry v Mekce, obsahuje písmena v sanskrtu a píše se tam prý o tom, že kámen je součástí chrámu hinduistického boha Šivy.
 
Barva kamenů a hříšníci
Posvátná hornina prý kdysi měla úplně jinou barvu, než má dnes. Do muslimského státu má kámen přinést Abrahámův syn Izmael. Dříve měl mít barvu bělejší než samotné mléko a zčernat údajně měl pod rukami těch, kteří na něj sahali a měli za svůj život napácháno mnoho hříchů. Každý muslim, který koná svoji životní pouť, doufá, že se kamene dotkne. Někteří, kteří jsou vyšší, dokonce kámen mohou políbit, neboť na něj dosáhnou.
 
Kámen z vesmíru
Velice se spekuluje o skutečném původu tohoto záhadného kamene. Podle všeho by mohl být meteoritického původu. Muslimové by se tedy mohli klanět asteroidu, ale také se nevylučuje možnost, že se jedná o čedičový kámen, achát, či přírodní sklo. Rakouský geolog a mineralog Paul Maria Partsch po výzkumu kamene prohlašuje, že se zcela jistě nejedná o kámen pozemského původu. Jiného názoru je ale americký geolog Robert St. Dietz. Ten píše, že černý kámen ve skutečnosti má fyzikální vlastnosti achátu a rozšířené pruhování typické pro acháty.
 
Modla
Jistá stopa by mohla vést do roku 929, kdy posvátný kámen uloupí skupina perských sektářů. Pátrání muslimů po vzácném kameni trvá dlouhých dvacet let. Během navrácení kamene na své místo se pak náhodně zjistí, že nerost je schopen se udržet na hladině. Toho si všímají i vědci z dánské akademie a přichází se zcela novou hypotézou. Odpověď na původ zvláštního kamene by se podle ní mohla nacházet v písečných kráterech v saudsko-arabském Wabaru. Ty jsou pozoruhodné tím, že obsahují kusy skla, roztaveného teplem, při dopadu rozžhaveného tělesa. Kromě toho se v kráteru ve velkém shromažďuje sloučenina niklu a železa. Je to poněkud zvláštní, protože výzkumy z blízkého okolí potvrzují, že se nikde žádný nikl ani železo nenachází. Některé kousky skla prý mají navíc dutiny naplněné plynem. Nikdo nechápe jak je to možné. Jedná se o anomálii. Právě proto se však kameny mohou držet na vodě. Je tedy velmi pravděpodobné, že kámen z Ka´by pochází ze Saudské Arábie.
 
Legenda o trestu z nebes
Krátery ze Saudské Arábie jsou neznámé až do roku 1932. O jejich existenci do té doby tuší jen domorodci. Podle starých legend se však jméno Wabar vyskytuje již v dávné minulosti. Mělo se jednat o pohádkové město, které je zničeno nebeským ohněm za své hříchy. Tato událost se měla odehrát při prvním osídlování Saudské Arábie. Nebeský oheň je spojován s tím, že právě posvátný kámen z Ka´by zničil Wabar.
 
Nebezpečná akce
Na tajemství kamene se snaží přijít mnoho vědců. Tato situace se však komplikuje tím, že nemuslimům je přístup ke kameni přísně zakázán. Nejúspěšnějším špionem je britský voják Richard Francis Burton, kterému se daří obelstít muslimy a v přestrojení proniká do Mekky. Nechává se dokonce obřezat. Vykonává rituál sedmi obkroužení a dostává se tak do blízkosti magického černého kamene. Se svými poznatky se však neposouvá dále, než většina vědců. Tajemství záhadného kamene tak zůstává stále obestřeno.
 
Zdroje:
http://www.islamweb.cz/clanky/clanek.php?id=7
http://pravdaoislamu.cz/index.php/2008/05/17/o-puvodech-islamu-arabske-pohanstvi/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka'ba
http://wikipedia.infostar.cz/b/bl/black_stone.html

Žádné komentáře:

Okomentovat