středa 11. července 2012

Jste otrokem systému?

slave
Pokud byste šli ven a udělali anketu mezi Američany 4. července (Den nezávislosti) a zeptali se jich, zda jsou svobodní, jak by vypadaly výsledky průzkumu?
Samozřejmě, že výsledky by byly ohromně nevyvážené. Většina Američanů věří, že žijí v “zemi svobody” a že nejsou nikým zotročeni. Ale je tomu opravdu tak? Otroctví nemusí vždy znamenat biče a pouta. Existuje mnoho dalších forem otroctví. Jedna definice otroka je “Ten, jenž je zcela podřízen dominantnímu vlivu”. Je to velmi pěkná definice. Dnes jsou miliony Američanů(a nejen Američanů) otroky systému a ani si to neuvědomují. Dluh je formou otroctví a miliony Američanů jsou hluboce zotročeni našim finančním systémem. Když někdo zotročuje někoho jiného, tak jeho cílem je sklízet užitek otroka. Nechce, aby otrok jen tak nečinně seděl a nic nedělal. Dnes je většina Američanů ochotně spoutána systémem, který systematicky odlévá jejich bohatství a vlévá ho ještě více bohatým. Většina z nich si ani neuvědomuje, že jsou zotročeni, i když je systém vysává do sucha.
Jen o tom přemýšlejte. Kde jsou ty “velké peníze” Spojených států dnes?
Většina Američanů si myslí, že na Wall Street.
A, kdo ovládá Wall Street?
Bankéři.
Dlužník je služebník věřitele a vytváří obrovské množství bohatství tím, že nám půjčuje peníze.
Už jste někdy měli dluh na kreditní kartě ve výši 5.000 dolarů? Mnozí lidé mají ještě větší dluhy, ale pro náš příklad použijeme 5.000 dolarů.
Podle Federálního rezervního systému, pokud budete provádět jen minimum plateb každý měsíc s 20% úrokovou mírou, tak to bude trvat 49 let než splatíte svou kreditní kartu a ve skutečnosti zaplatíte 26.169 dolarů.
Takže byste se dostali na původní přínos vydaných 5.000 dolarů a museli byste ještě velmi tvrdě pracovat, abyste splatili dalších 21.169 dolarů pro bankéře. V podstatě byste byli osobním otrokem bankéřů, dokud byste nevrátili celý dluh i s úroky.
Bohužel celý náš systém je navržen tak, abyste žili na dluh.
Začíná to tím ještě než se dostaneme do “reálného světa”. Neustále je nám říkáno, že nemůžeme dostat dobrou práci bez vysokoškolského vzdělání, ale vysokoškolské vzdělání je tak neskutečně drahé, že si ho většina nemůže dovolit, aniž by si nevzala půjčku.
Ve skutečnosti je ve Spojených státech více než bilion dolarů studentských půjček.
Bohužel spousta absolventů pak zjistí, že “dobrou práci”, která byla slibována prostě není. V loňském roce 53 % všech Američanů s bakalářským titulem pod 25 let byli buď nezaměstnaní nebo jen na částečný úvazek.
Tolik mladých dospělých lidí začíná svůj život zotročením gigantickou výší dluhu, ale bez dobrého zaměstnání, které by jim umožnilo pohodlně tento dluh splácet.
Opravdu “šťastní” absolventi nejlepších škol se hrnou na Wall Street, aby mohli vydělávat spousty peněz založených na systému zadlužování se, který zotročuje všechny nás ostatní.
Jakmile mladí opustí školu, tak přijde řada jiných dluhových pastí. Téměř všechno v “reálném světě” je postaveno na dluzích.
Chceš dům?
To bude znamenat větší dluh. Hypoteční dluh jako procento HDP USA se více než ztrojnásobil od roku 1955.
Chceš auto?
Asi 70 % všech nákupů vozidel v USA nyní zahrnuje nákup na půjčku.
Spotřebitelské zadlužení je velmi zákeřné. Naše obchody jsou plné velmi krásných věcí a je opravdu snadné koupit si spoustu věcí na dluh.
Od roku 1971 celková výše spotřebitelského dluhu v USA vzrostla o 1700 % a přibližně 46 % všech Američanů v současnosti převádí dluh na kreditní kartě z měsíce na měsíc.
Sami se potápíme hlouběji a hlouběji do dluhového otroctví. Zdá se, že většina Američanů se nikdy nepoučí. Za posledních 30 let “dolních 95 %” vidělo finanční spoutání, jak se stává těžším a těžším. Toto vychází z nedávného článku pro CNN…
“Podle průzkumu ekonomů Mezinárodního měnového fondu v roce 1983 dolních 95 % mělo 62 centů dluhu z každého dolaru, který si vydělali. Ale do roku 2007 se poměr vyšplhal na 1,48 dolarů dluhu za každý jeden vydělaný dolar.”
Když hromadíte spoustu dluhů, tak už nepracujete na sebe. Pracujete také za ty, kterým vděčíte za své dluhy. Vaše tvrdá práce a pot končí tím, že je činíte ještě mnohem bohatší než jsou.
Státní a místní vlády jsou zotročeny dluhem stejným způsobem. Celková výše státního a místního dluhu USA je asi 8 krát vyšší než tomu bylo před 30 lety.
V tento okamžik je spousta amerických měst ve velmi vážných dluhových problémech. Ve skutečnosti další město Kalifornie vyhlásilo bankrot. V pondělí ohlásilo návrh na konkurz město Mammoth Lakes.
Ale to je jen začátek.
Pravdou je, že Spojené státy jsou národem, který se topí v dluzích a potřebuje mnohem více peněz, aby udržel krok se všemi těmito dluhy.
Ale to je problém.
Náš finanční systém založený na dluzích, vytvářením peněz vlastně tvoří ještě větší dluh.
Jak se tedy dostaneme z této dluhové díry, ve které jsme?
Dnes je státní dluh USA více než 5000krát větší než tomu bylo v roce 1913, kdy byl založen Federální rezervní systém. To je důvod, proč je tak důležité, aby si Američané (a nejen Američané) uvědomili, že Fed je trvalým zdrojem dluhu.
Federální rezervní systém sám o sobě nevydělává moc peněz. Drtivá většina zisků je přenášena zpět vládě USA.
Ale to není to, za jakým účelem vznikl Fed.
Fed byl založen s cílem vytvořit systém, ve kterém by si americká vláda půjčovala peníze za úrok, namísto, aby si tiskla peníze sama.
V loňském roce vláda USA vydala více než 454 miliard dolarů jen na úroky státního dluhu. To je forma národního otroctví. 454 miliard dolarů, na které museli pracovat všichni průměrní Američané, aby si je od nich vzalo několik bohatých lidí.
Pravdou je, že americká vláda si ve skutečnosti nemusí od nikoho půjčovat peníze. Coby suverénní vláda by si mohla sama vydat tolik peněz, kolik by jen chtěla a dát je do oběhu.
Ale půjčování peněz vládám je velmi výnosné a je to takový druh benefitu, že se kvůli tomu vedou války.
Například, První banka Spojených států (First Bank of the United States) byla založena v roce 1791 a její ustanovení skončilo v roce 1811 a nebylo obnoveno.
Co se stalo hned další rok?
Následovala válka (v roce 1812). Během této války byl Washington dobit a spálen. Poslední hlavní bitva této války byla bitva u New Orleans, která se konala 8. ledna 1815.
Co následovalo hned další rok?
Prezident James Madison 10. dubna 1816 podepsal chartu pro Druhou banku Spojených států (Second Bank of the United States).
Cílem bylo vždy zotročení amerického lidu. Dluh se používá k zotročení nás coby individualit, k zotročení našeho podnikání a zotročení federální vlády.
Takže jste otrokem systému?
Pokud jste v dluzích, pak jste otrokem alespoň do určité míry.
Bohužel, globální finanční systém je tak nasycen dluhem, který je na pokraji kolapsu. Zdá se, že druhá polovina tohoto roku a roky před námi nevypadají vůbec dobře.
Je smutné, že většina Američanů (ani řada dalších lidí) nevidí nic z toho, co se ve skutečnosti děje. Ve skutečnosti podle průzkumu CNN si 60 % všech Američanů myslí, že se ekonomika v příštím roce bude vyvíjet pozitivním způsobem.
Můžete tomu věřit?
Mainstreamová média odvádí fantastickou práci vymývání mozků veřejnosti.
“Modrý tým” je přesvědčen, že pokud Obama vyhraje volby a demokraté převezmou kontrolu nad oběma komorami Kongresu, tak prosperující časy jsou před námi.
“Červený tým” je přesvědčen, že pokud Mitt Romney vyhraje volby a republikáni převezmou kontrolu nad oběma komorami Kongresu, tak se americká ekonomika vrátí na správnou cestu.
No, pravda je taková, že zde není řešení našich ekonomických problémů na národní úrovni. Nahromadili jsem největší horu dluhů v historii světa a to nás rozdrtí bez ohledu na to, která barva zkorumpovaných politiků usedne ve Washingtonu.
4. července miliony a miliony Američanů slavilo svůj “Den nezávislosti” s průvody a ohňostroji, aniž by si uvědomovali pravou podstatu toho, co se skutečně děje.
Doufejme, že je ještě čas, aby většina z nich procitla a uvědomila si, co se děje.

Zdroj: The economic collapse
http://www.mowapay.cz/jste-otrokem-systemu

Žádné komentáře:

Okomentovat