sobota 9. června 2012

Erupce kolumbijské sopky Nevado del Ruiz pravděpodobně během několika dní či týdnů

Nevado del Ruiz volcano, infamous for its deadly lahars, sprang to life in March 2012. Located in the Colombian Andes, the volcano was frequently active during the past 1,000 years, most recently in 2010. Observers first reported earthquakes near the volcano, followed by emissions of volcanic gases and small amounts of ash. By early June sulfur dioxide emissions had increased. Based on analysis of satellite imagery, the Washington VAAC reported that an ash plume drifted 40 km W. The VAAC also noted that...


  • 43
     
    Share
Nevado del Ruiz sopka, nechvalně proslulá pro své smrtící lahars, ožila v březnu 2012. Nachází se v kolumbijských Andách, sopka byl často aktivní během posledních 1000 let, naposledy v roce 2010. Pozorovatelé poprvé zaznamenali zemětřesení v okolí sopky, následovaný emisemi sopečných plynů a malým množstvím popela. Od začátku června emise oxidu siřičitého se zvýšily. Na základě analýzy satelitních snímků, Washington VAAC ohlásil, že popel vlečky driftoval 40 km W. VAAC také poznamenal, že Bogota MWO hlásila popel emisí unášených SSZ ve výšce 9,1 km (30,000 ft)
Tato přírodní barva satelitního snímku ukazuje výbuch popela z Nevado del Ruiz  6. června 2012. Byl získán Advanced Land Imager (ALI) na palubě pozorování Země-1 (EO-1) družice. (NASA snímky Jesse Allena a Robert Simmon pomocí EO-1 Ali data. Caption Robert Simmon
Činnost sopky pokračuje na úrovni Orange (úroveň II): výbuch pravděpodobně během několika dní nebo týdnů. Stále zaznamenává seismický signál spojený s emisí popílku, které ukazují nestabilitu sopečného systému. Je zdůrazněno, že tyto signály mohou přetrvávat několik dnů či týdnů.
Srovnání satelitních snímků pořízených NASA (kterou koupila společnost Advanced Land Imager (ALI) na palubě družice pozorování Země-1-EO-1), kde se můžete podívat na led čepice na Nevado del Ruiz sopky zcela čisté v roce 2010 a jeho současný stav s velkým nánosem popela na křídlech N, SZ, S a SW. Všimněte si velkého nánosu v tomto odvětví SW a široké rozptýlení popela na severozápadě dosahuje města Manizales. (INGEOMINAS / NASA ALI)
Satelitní snímky a týmy pro kontroly na místě i nadále vidí významné procesní emise  oxidu siřičitého (SO 2) do ovzduší. Kolumbijský GEOLOGICKÝ nadále dohlíží na vývoj vulkanických jevů  a včas a informuje o změnách, které mohou nastat.
Porovnání ledové čepice dne 29. května 2012 a 7. června 2012 (Credit: INGEOMINAS)
INGEOMINAS vědci tvrdí, že tyto emise popela můžou trvat několik dní až týdnů.
Kolumbie a regionální samosprávy připravily přístřešky pro případné evakuované osoby v případě, že aktivita sopky se zvýší.
 
Nevado del Ruiz Kamery: Rio Azufrado , Cerro Guali , OVSM
Zdroje: VAAC Washington , INGEOMINAS , EarthObservatory

Žádné komentáře:

Okomentovat